„Az első 60 évem” − kiállítás és születésnapi együttlét a pécsi Kispostavölgyben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

„…Azt gondoltam, hogy most összetrombitálom mindazokat a szívemnek kedves szeretteimet, akikről feltételezem, hogy szívesen koccintanának velem egyet és én jutalmul eddigi munkálkodásomból megmutatok egy szeletnyit…” – ezt a meghívót a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága kapta, Horváth Ágota Király Zsiga díjas fazekas népi iparművésztől, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosától, a Kézművesek Baranyai Egyesületének elnökétől.

A CUHÁRÉ Közösségi Házban, az egyesület székhelyén szépen összeállított kiállítás várta 2019. május 4-én az ünneplőket. Az ünnepi alkalmon szívhez szóló köszöntők hangoztak el régi osztálytársaktól, mesterektől, pályatársaktól. Dr. Andrásfalvy Bertalan, Ágota „országépítő és emberiségépítő” munkásságát dicsérte, amelyet nemcsak fazekassága mesterfokra emelésével ért el, hanem azzal is, hogy alapvető emberi szükségleteket elégít ki a hagyományok közvetítésével, értelmet adva az értékes emberi létnek, együttlétnek.

Ezeket a gondolatokat dr. Őri László Pécs Megyei Jogú Város Alpolgármestere folytatta tovább azzal, hogy az elmagányosodás, boldogtalanság ellen küzdő világunkban nagyon jó érzés azt tapasztalni, hogy vannak még közösségépítők, akik az értékteremtés, értékmentés területén munkálkodnak. Mindenkinek azt kívánta, hogy életük jeles napjain ilyen szerető közösség, baráti társaság vegye körbe, és azt is nagyon fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a mai rohanó világban, ahol sok minden elveszi a figyelmünket az értékekről, egy város életét ezek a kisközösségek határozzák meg, ettől válik élhetővé.

Baráti köszöntőt Fleck Erika, egykori iskolatárs mondott, szavait vetítéssel színesítette, az 1959-től 2019-ig eltelt éveket jelenítette meg a világban bekövetkezett fontos eseményeken keresztül, a kiskori és közös fotókon át. A hangulatos és megható pillanatoktól sem mentes bevezető után eljött a koccintás és a falatozgatás ideje, majd az Ősforrás Dalkör – melynek Ágota is tagja – muzsikája fűszerezte az asztali örömöket.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.