Az értékek felismerése

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatósága, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül, 2019. március 18-án tartotta a II. Hungarikum műhelyfoglalkozását Sármelléken.

A foglalkozás előadója Kuglics Gábor, Vas megyei módszertani referens volt, aki rávilágított az értékek egyediségére, különlegességére. A nemzeti értékpiramis ágazatainak áttekintése által szó esett a résztvevő településeket érintő települési, tájegységi, illetve a megyei, a kiemelkedő és a Hungarikumok Gyűjteményébe bekerült és a jövőben lehetőség szerint bekerülő értékekről egyaránt.


A résztvevők közül Ódor László, Zalamerenye község polgármestere, a Kis-Balatoni Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásának szándékát jelezte, mivel a Kis-Balaton környéki települések már többen is felismerték e bizottság létrejöttének fontosságát.


Közösségi feladat is színesítette a műhelyfoglalkozást. Az előadó lapokat osztott ki a résztvevők között, melyeken egy-egy érték volt feltüntetve és azt kellett besorolni a szakterületenkénti kategóriák szerint. Természetesen a feladat is hozzájárult ahhoz, hogy számos kérdés merüljön fel, többek között, hogy mi kerülhet be egy-egy kategóriába? E folyamat rávilágított arra, hogy nem attól függ, valami érték-e, hogy milyen régi, hanem attól, hogy a közösség értéknek érzi-e. Személy nem kerülhet be az értéktárba, azonban a tevékenysége igen. Lényegre törően, helyi érték az, amit az adott közösség értéknek ismer el.


Fontos kérdésként merült fel, hogy ki alakíthat helyi értéktárat. Az előadó pontos választ adott a kérdésre, mely szerint az önkormányzat hozhat létre helyi értéktár bizottságot, de civil szervezet is lehet a gondozója. A nap a következő üzenettel zárult: az értékeink az erőforrásaink, melyek a kulturális gazdaságfejlődés útjára vezethetik a településeket.

Süliné Elekes Éva
Fotó: Süliné Elekes Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.