Az értékgyűjtést rögzítő filmek elemzése

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatósága a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretén belül a soron következő, 6. Hungarikum műhelyfoglalkozást valósította meg 2019. július 15-én a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központban Sármelléken.

Az elmúlt hónapban a két, közösen megjelölt helyszínen lelkes műhelytagok videós interjúkat készítettek a helyi értékkeresés jegyében, ahol hangsúlyt kapott a szerepek elosztása mellett a technikai eszközök hatékony használata, valamint az interjúalanyokkal történő együttes ráhangolódás e témára, kiemelve személyük és alkotásaik jelentőségét. Az értékfeltáró találkozó hatodik alkalmához érkezve a lezajlott terepmunka tapasztalatainak megbeszélésével, eredményeinek meghatározásával folytatódott a munkafolyamat. Az e havi előadó ismét Simon Edina, az NMI Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának módszertani referense volt, aki a júniusi összejövetelkor hasznos tanácsokkal segítette, bátorította az értékgyűjtés perceit. A jelenlévők két csoportra osztva hallgatták a szakember tanácsait a vágásra váró anyagok visszanézésével és az interjúkészítés során elhangzott, majd papírra vetett információkkal kapcsolatban.

A felvételek egészének átnézésekor jelentőséget nyertek azok az instrukciók, melyeket a meghívott módszertani referens emelt ki a terepmunka alkalmával, a fotós, az operatőr és a kérdező munkájával kapcsolatosan.A videóvágás mozzanatait lépésről lépésre ismertette a műhelytagok részére, akik a videók elindítása, megállítása során törölték az egyes snitteket, valamint az interjú hangjának kiemelésére, a zavaró háttérzajok kizárására, a hang és videósáv elválasztására is gondosan figyeltek. A közművelődési szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a vágás folyamatában olyan képek kiemelése fontos, amelyek nagy jelentőséggel utalnak a film témájára. A népviseletbe öltöztetett babák esetében az alkotómunka kezdő mozzanata a babák testének varrása mint kiindulási pont, záró mozzanata pedig a felterjesztés az értéktárba.

A záró feladat a vágások ellenőrzése volt, amely magába foglalta többek között a hibák kiszűrését, valamint az ily módon elkészült film megfelelő formátumban való elmentését. A sikeres értékfeltárás és -rögzítés rámutatott az alkalmazott módszer hatékonyságára, az interjúalany mondanivalójának kiemelése, a minél több információ jegyzetelése és a megfelelő mennyiségű fotók készítése tekintetében. A nyár utolsó műhelyfoglalkozása a jelentős történelmi múlttal rendelkező Zalaváron valósul meg, ahol az ott élőket képviselő csoporttagok a helyi értéktár bizottság létrehozását tűzték ki célul. A módszer, amellyel e település értékeit fel kívánják tárni, ismét a videós interjúkészítés lesz, alkalmazva a közös tapasztalatokat és élményeket.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.