Az értékrögzítő filmek feldolgozása

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretén belül, a 8. Hungarikum műhelyfoglalkozás 2019. szeptember 15-én, ezúttal is a Zöld Gólya Óvoda, Bölcsőde és Általános Művelődési Központban, Sármelléken került lebonyolításra.

Az értékfeltárás folytatásaként, az elmúlt alkalommal történő videós-interjúkészítés formájában valósult meg a kutatómunka. A zalavári műhelytagok ajánlásának megfelelően, egy helyi, idős lakos vállalta fel az interjúalany szerepét. A csoporton belül ezúttal is hangsúlyt kapott a munka során kialakított feladat kiosztása, és a kamera, a fényképezőgép kezelése, a jegyzetelés, valamint a kérdésfeltétel szabályai.

A nagy lelkesedéssel készített film feldolgozását, a felvétel lebonyolítását koordináló Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési referense irányította. A szakember elsőként az elmúlt foglalkozás tapasztalatait taglalta, rávilágítva a pozitív és negatív észrevételekre, melyek a jövőbeni értékkeresés folyamán hasznosíthatók majd. Kiemelte a technikai eszközök segítségével létrehozott film kockáinak milyenségét, tartalmi fontosságát. Az interjúkészítés során számos, figyelemreméltó információ hangzott el, melyek az értékteremtő feladat eredményeként kerültek a felszínre és a középpontba. A vágóprogram hatékonyságának érdekében, a videóvágás apró részleteire kitérve, a hangsúlyok, valamint a felvétel közben bekerült zavaró tényezők, háttérzaj megbeszélése történt meg. A vágási folyamatot irányító közművelődési referens, a feladat kreatív oldalát emelte ki, köztük az effektek és a zenesáv lényegét, áttűnések alkalmazását, valamint a vágókép és a tartalmi anyag különválasztását. A képek felhasználásánál az átméretezésük és a mentésük is jelentős mozzanatot képviselt, nyomatékosítva a kutatómunkát leginkább tükröző pillanatokat. A technikai feladat megoldása közben előtérbe került a szerepek értékelése, a készült filmből tartalmilag kiemelhető életút és értékfeltárás. Az ily módon kapott információk sora, mind-mind a megalakulás előtt álló zalavári értéktár egy-egy szeletét képezik majd.

A művelet közben felmerülő kérdésekre együtt történt a válasz megkeresése, technikai és tartalmi vonatkozásban egyaránt. A készülő film közösen történő ellenőrzése, majd a végső eredmény mentése képezte a további feladatot. Az elemzések során megállapításra került a csoport által két ízben alkalmazott értékfeltáró módszer hatékonysága, melyet az ez alkalommal elkészült film is bizonyít. Az őszi értékkeresés újabb településen fog megvalósulni, ahol szintén a helyi értéktár létrehozása a cél.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.