Bábcsoport Szennán innen, Eger városán túl

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága 2019 februárjában a III. Bűvös Bábos program keretében indította útjára a Babarika Kompánia gyermek bábcsoportját.

A Bűvös Bábos program fő célja a közösségépítés, amely a kistelepüléseken a bábjáték újjáélesztésére, továbbfejlesztésére fókuszál. A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatás segítségével, a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg.

A lelkes szennai bábcsoport Farkas Gergely csoportvezető szakmai irányításával megismerkedett a népmese világával. A sok – sok mese közül közösen választották ki azt az egyet, mely majd az egri szemlén kerül bemutatásra. Megbeszélték a mese szereplőit, karaktereit, valamint a szükséges díszletekről, kellékekről készítettek listát. Hétről – hétre alakult, fejlődött a mese, miközben a Babarikások tagjai is összekovácsolódtak a próbák alatt. A készülődést sok játék, móka és kacagás kísérte – ezeken az alkalmakon senki nem unatkozott – mindenkinek meg volt a feladata. A próbák helyszínéül szolgáló Szennai Skanzen ihletet adott a darab végleges színtereinek kialakításában. A gyerekek láthatóan nagyon élvezték a próbákat, a bábjátszás alatt kivirágoztak, mely a főpróbán – ősbemutatón – teljesedett ki igazán. Első bemutatkozásukra Szennán egy kis klubhelyiségben került sor, ahova a Fekete István Általános Iskola tanulói érkeztek meg a legnagyobb zuhogó esőben. Az érdeklődőket Farkas Gergely, a Babarika Kompánia bábcsoport vezetője és Radics Natália a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei igazgatóság módszertani referense köszöntette. A jól sikerült előadást szakmai, technikai és az egri Bűvös Bábos III. szemlére való stratégia megbeszélés követte.

Egerbe hajnalban indult el a csipet-csapat, a gyerekek arcán a várakozás, a lelkesedés és némi izgalom jelentkezett. Az utazás jó hangulatban– a darabban szereplő állatok hangjait is folyamatosan utánozva  énekszóval telt. A csapat fegyelmezetten érkezett meg az egri Kulturális és Művészeti Központba, ahol mindenki tudta mi a dolga. Az árnyjáték elengedhetetlen kellékét a paravánt precíz szakértelemmel közösen rakta össze a csapat a színpadon. A Bűvös Bábos szemle megnyitójára már készen állt lelkileg és szellemileg is a szennai csapat. A nyári meleget és az utazás fáradalmait hősiesen állta a Babarika Kompánia, mígnem elérkezett a várva várt pillanat: színpadra került a hónapok óta gyakorolt Egy juhász meséje című bábjáték. A csoportot meglepte a tapsvihar – talán most először szembesültek azzal, hogy előadásukkal, a közös munkájukkal milyen hatást értek el a nézőkben is. A bábelőadásokat szakmai értékelés is követte, melyen kiemelték a gyerekek energikus, lendületes hozzáállását a játékhoz, valamint az ötletes Szennai Skanzent is jól bemutató háttérképeket és bábozási technikát is megdicsérték. Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke köszöntőjében elmondta: „A bábjátszás magja örökre a szívünkben marad!” A szennai Babarikások szívében is örökre megmarad a közös alkotás öröme, az együtt eltöltött vidám próbák emléke, az egri szemle hangulata. A Bűvös Bábos projekt újra elérte a célját, a programban résztvevő Babarika Kompánia tagjai megélhették a közösségépítés folyamatát a bábjáték eszköztárával és közösségi alkalmaival.

Radics Natália

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.