Baranyai Népfőiskolai műhely Hosszúhetényben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül a baranyai Népfőiskolai műhely tagjai Hosszúhetényben találkoztak 2019. november 25-én.

A szakmai műhelymunkán először László Miklós a mai ifjúság helyzetéről, valamint az ifjúsági korosztállyal kapcsolatos felmérésekről, kutatásokról, az ezekből fakadó kihívásokról szóló előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az előadás második részében a fiatalok bevonásával/ aktivizálásával kapcsolatos módszerekről, tapasztalatokról volt szó. Az előadást csoportmunka, majd beszélgetés követte. Minden résztvevő véleménye megegyezett abban, hogy az iskolának, az egyetemnek, a munkahelynek és a társadalmi környezetnek nincs már olyan integráló szerepe mint korábban. A fiatalok egyre később válnak teljesen önállóvá életük során.

A bevonásukat is befolyásoló megoldási lehetőségek mentén az alábbi megállapítások születtek: fontos lenne a fiatalok társadalmi szerepvállalásának növelése, a fiatalok aktív állampolgárságának elősegítése, ösztönzése, az ifjúsági korosztály társadalmi és egyéni felelősségének és tudatosságának fejlesztése, integrációjának segítése, közösségeik fejlesztése, a versenyképes tudás és az önálló élethez szükséges kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai és munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése, a társadalmi mobilitás lehetőségeinek bővítése.

Valamennyien egyetértettek abban, hogy egy leendő népfőiskolában teret és lehetőséget kell adni a fiatalok számára, hogy létrehozzák a különböző célú közösségeiket. Ezzel a különböző generációk közeledhetnek egymáshoz, csökkenhet a közöttük lévő feszültség, valóra válhat közöttük az együttműködés. A szakmai nap második felében Papp János a Nemes János Művelődési Központ igazgatója mutatta be az intézményt, amely két éve csatlakozott a Pécsváradi Népfőiskolai kezdeményezéshez, programjaikat a közösségek bevonásával szervezik, valósítják meg. Az előadást követően a műhely tagjai megtekintették a Hosszúhetényi Tájházat, amelyet Poór Gabriella, a tájház vezetője, 2013-ban az Év Tájház Vezetője cím birtokosa, mutatott be. A hosszúhetényi tájház 2014-ben nyerte el az Év Tájháza címet.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.