Befejeződött a szakmai továbbképzés Zala megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2019. június 14-én fejeződött be, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által akkreditált Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben című 60 órás közművelődési, szakmai továbbképzés Zala megyében, amely a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3.-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül valósult meg.

A Zala megyei igazgatóság munkatársainak koordinálásával, áprilisban vette kezdetét az a nyárba nyúló tudásbővítés, amely során nyolc alkalommal, hat oktató vállalta fel a megye művelődési intézményeiben dolgozó szakembereinek továbbképzését. Az ismeretszerzésben résztvevők hétről hétre élhettek azzal a lehetőséggel, amely a kommunikáció, az illem, az etikett, a protokoll és a sajtó témakörét ölelte fel, az elméleti alapozás mellett a gyakorlati megvalósításig. A tanegységben szerepelt az emberi, írásbeli, szóbeli kommunikáció, annak kódjai, valamint e területet érintő stratégiák és taktikák. E képzést indító nap tematikája megalapozta a közművelődési kollégák számára egymás megismerését.

Többek között a kommunikáció, mint tudomány, és annak története került terítékre rövidfilmekkel szemléltetve, melyeket azok lelkes, kreatív megvitatása követett. Az érdeklődést fenntartó prezentációt támogató praktikák, és az üzenet eredményes célba érése érdekében, a hatékony helyzetelemzés taglalása is népszerű témának bizonyult a jelenlévők körében. A hallgatók képviselték a fiatalabb és az idősebb korosztályt is, teret adva a különböző generációk értékeinek, amely a marketing megvilágításában talált elemzésre.

A kamera előtti viselkedés szabályaiban való mélyebb elmerülés sokuk számára új kihívásként jelent meg, mely a vizsgán való megmérettetés egyik sarkalatos pontját is képezte. Gyakorlati feladatként, egy-egy kiállítás megnyitási folyamatának bemutatására kaptak felkérést a kollégák, ahol hangsúlyt kapott az öltözék és a beszéd tartalma, valamint az előadásmódja egyaránt. A szervezeti kommunikáció eszközei is megjelentek az elsajátítandó anyagban, helyet adva a médium fajták és az újságírói szerepek kiemelésének, melyeket szerepjátékok tettek életszerűvé. A sajtóműfajok elemzését, a sajtóanyag, és a hozzá illő képek kiválasztását élvezetes kihívásként élték meg a szakemberek.

A megye közművelődési intézményeiben tevékenykedő szakemberek az ismeretszerzés alkalmával, egyedi példaként megélt helyzetekből, eredményekből, elért célokból és az odáig vezető útból merítve osztották meg egymással tapasztalataikat, amely a záróvizsga teljesítésében is megmutatkozott. Az elkészített PowerPoint-os prezentáció, a hallgatók számára a közművelődési intézményük kommunikációs rendszerének bemutatását jelentette. Szemléletes, színes diákkal és személyes hangú beszámolóval élményszerű előadások hangzottak el, megismerve ily módon a megye számos kulturális intézményében folyó sokrétű tevékenységet. A vizsgát felügyelte és értékelte, az NMI Művelődési Intézet kommunikációs igazgatója, B. Hegedűs Katalin, és a képzést koordináló módszertani referens Török Irén.

A kommunikációs és protokoll témakörében megszerzett ismeretek, valamint a sikeresen teljesített záróvizsga birtokában, a képzésen résztvevő kollégák a jövőben képesek lesznek a közművelődésben végzett munkájuk során a kommunikáció és a protokoll hatékony alkalmazására.

Török Irén
Fotó: Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.