Békés megyében újabb foglalkozássorozat vette kezdetét

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A Művelődő közösségek az Alföldön című, EFOP-3-7-3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt keretében 2019. február 28-án a forrásteremtés módszereit körüljáró műhelyfoglalkozás-sorozatot indított a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága.

A program elsősorban települési önkormányzatok, közművelődési intézmények, közösségi színterek munkatársainak, valamint kulturális célú civil szervezetek vezetőinek, munkatársainak, tagjainak, és ezen szervezetek delegáltjainak kompetenciafejlesztését célozza. A program célcsoportja a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály, kiemelten a hátrányos helyzetűek.
A program 12 foglalkozásból áll, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 óra időtartamban valósul meg.
A képzés helyszíne: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Az első találkozási alkalom 2019. február 28-án 14.00 órától került megrendezésre.
A műhelyfoglalkozás találkozási alkalmain a résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretek átadása révén megismerkednek a forrásszerzés klasszikus és innovatív módszereivel, azok gazdasági és társadalmi hasznosításának lehetőségeivel, előnyeivel. A programba bevont személyek képessé válnak a helyzetértékelésre és elemzésre, a problémák beazonosítására, s azok megoldására javaslat-tervezetek kidolgozására. A résztvevők olyan készségeket szereznek meg a foglalkozások során, melyekkel cselekvő közösségként képesek felismerni és hasznosítani az őket körbevevő környezetben fellelhető kiaknázatlan forrásokat. A műhelyfoglalkozás-sorozat végére a résztvevők képesek lesznek önállóan felmérni a településen jelentkező valós igényeket, szükségleteket, s erre építve különböző forrásszerzési technikák alkalmazásával megtervezni és megszervezni a szükséges anyagi és humán erőforrásokat, majd elindítani folyamatokat.
A foglalkozás során a résztvevők megismerkedtek a projekt szakmai céljaival, véglegesítésre kerültek a találkozási időpontok és a foglalkozássorozat tematikája. Közös ismerkedés keretében osztották meg egymással, hogy miért tartották fontosnak a programon való részvételt, milyen elvárásokkal és motivációval érkeztek. Ezt követően aktivizáló közösségfejlesztő módszerekkel ismerkedtek.
Az oldott hangulatban zajlott esemény végén a résztvevők pozitívan értékelték a programindító alkalmat.

Néhány értékelő megjegyzés:

„Jól éreztem magam, mert a programismertető figyelemfelkeltő volt és sok hasznos ismeretet ígér a program. Szerintem kedves közösség szerveződik a résztvevőkből.”
„Nagyon jól éreztem magam, gyorsan eltelt az idő.”
„Kellemes légkör, jó csapat!”
„Teljesen jó volt, csak így tovább!”
„Fáradt vagyok, de pozitív a véleményem.”
„Jól éreztem magam, úgy gondolom, egy jó kis közösség van kialakulóban.”

Lipták-Belányi Barbara

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.