Csontváry pizzás dobozban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A múzeumpedagógia, illetve az élményalapú ismeretátadás kérdései álltak a pécsi Janus Pannonius Múzeum és a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Intézmény közös szervezésében 2018. november 20-án sorra került megyei múzeumi találkozó középpontjában. A két baranyai településen megrendezett szakmai napon a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” (EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001) című projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjának (SZNM MOKK) támogatásával megvalósult mintaprogramok mutatkoztak be.

A szakmai nap délelőtti helyszínén, a pécsi Csontváry Múzeumban Kováts-Ömböli Éva múzeumpedagógiai osztályvezető és Varga Ágnes, a projekt intézményi koordinátora köszöntötte a résztvevőket, majd elsőként Pásztor Andrea muzeológus (JPM) és Toldi Ildikó, a Keret Alkotócsoport tagja számolt be közös drámapedagógiai mintaprojektjük eredményeiről.

A „Játszd el – magad!” című program nem titkolt célja a jövő múzeumlátogató közönségének kinevelése, melynek során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű, SNI-s tanulók képességfejlesztésére. A hat alkalomból álló foglalkozássorozatok helyszíne a JPM Történeti Osztályának otthonául szolgáló Tímárház, ahol a gyerekek kézműves foglalkozáson ismerkedhetnek a tímár mesterséggel, és kosztümös szerepjátékok segítségével élhetik át a polgárok mindennapjait. A drámapedagógia eszközei ugyanakkor olyan időszerű történelmi események megelevenítésére is alkalmasak lehetnek, mint például az első világháború vége a hazatérő katonák és családjuk szemszögéből. A szervezők elmondása szerint több pécsi iskola bevonásával eddig 100 diák vett részt a programban, melynek eredményeként a gyerekeket sikerült kimozdítani a virtuális valóságból és olyan élményekhez juttatni, melyekre saját élethelyzeteik, konfliktuskezelésük során is támaszkodhatnak.

A délelőtti programban két élménybeszámoló is helyet kapott: Majdán Mira ez év októberében a „Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében” címmel meghirdetett 60 órás múzeumpedagógiai képzésen vett részt az SZNM MOKK szentendrei bázisán; míg Varga Ágnes szeptemberben a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című program (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) berlini tanulmányútjának résztvevője lehetett. A húsz főből álló csoport a múzeumoknak a helyi közösségek építésében, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításában, valamint a közösségi emlékezet újraalkotásában betöltött szerepét tanulmányozta a német fővárosban. Varga Ágnes a felkeresett helyszínek közül A meggyilkolt európai zsidók emlékműve és információs központnak a Brandenburgi kapu közelében létesített emlékhelyét emelte ki, ahol tizenkilencezer négyzetméteren 2711 különböző méretű szürke betontömb emlékeztet az áldozatokra, a nézők számára is megragadhatóvá téve a háborús tömeggyilkosság méreteit. A JPM Természettudományi Osztályának munkatársa mindeközben arra is alkalmat talált, hogy a berlini Természettudományi Múzeumot felkeresve gazdagítsa tapasztalatait.

A pécsi program az „Utazzunk együtt Csontváryval!” című múzeumpedagógiai foglalkozással zárult, Vadvári Katalin muzeológus vezetésével. A résztvevők csoportokat alkotva egy-egy pizzás dobozt kaptak, melynek számkódos lakatját a művész alkotásaira vonatkozó kérdések megválaszolásával tudták kinyitni. A dobozokban azután újabb érdekes feladatok, a művek értelmezését segítő tárgyak, képek, forrásszövegek várták a játékosokat.

Délután Komlón folytatódott a szakmai nap programja, ahol Polics József polgármester és Steinerbrunner Győzőné intézményvezető fogadta a résztvevőket. Itt elsőként Poór Gabriella mutatta be a közeli Hosszúhetény tájházának múzeumpedagógiai mintaprojektjét, melynek középpontjában a kukorica áll (Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért). A foglalkozások során a gyerekek játékos formában ismerkednek a kukorica feldolgozásával, a hozzá kapcsolódó népszokásokkal és a belőle készült ételekkel, valamint kézműves program keretében csuhéból készítenek tárgyakat. Schalpha Anett, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa az intézmény Szent Bernadett Tagóvodája és a Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény együttműködéséről számolt be, melynek keretében a 2018–19-es évek folyamán tíz múzeumpedagógiai és nyolc kézműves foglalkozásra, valamint három színházi előadásra kerül sor. Végül Dr. Henn Tamás muzeológus a világ közgyűjteményeinek szemléletváltásáról beszélt, melynek során a látogatók kiművelése helyett egyre inkább az élményalapú ismeretátadás kerül előtérbe. Kulcsfontosságú, hogy a képi és szöveges ismeretközlés, a ma különösen divatos interaktivitás, valamint a digitális eszközök felhasználása terén sikerüljön megtalálni a helyes arányt – állapította meg a szakember, hazai és külföldi példákkal illusztrálva előadását.

A szakmai nap zárásaként a résztvevők a muzeológus tárlatvezetése mellett tekinthették meg a Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény kiállítását, ahol többek között a Komlosaurus carbonis életnagyságú makettjével és a Mecsekből előkerült őskori fosszíliákkal, kőzetekkel, a tájegység gazdag magyar, német és délszláv népi kultúrájának tárgyi örökségével, valamint a komlói bányászélet ipartörténeti emlékeivel ismerkedhettek meg a vendégek.

Németh Ákos

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.