Egy elfeledett szakma, egy népi mesterség, tizenkét hónap, tizenkét tanítvány

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatóságának szervezésében, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150” azonosítószámú projekt keretében, az Elfeledett szakmák, népi mesterségek visszatanulása tanfolyamon 2018. május 29. és 2019. április 17. között tizenkét alkalommal találkoztak Nagykapornakon a kosárfonás iránt érdeklődők.

2018. május 29-én indult útjára a kosárfonó képzés Nagykapornakon. Az NMI Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának munkatársai koordinálták a projekt munkálatait. A helyszínt Nagykapornak Község Önkormányzata az IKSZT-ben biztosította. A projektben partnerként részt vett a Zala Megyei Népművészeti Egyesület, olyan foglalkozásvezetőt ajánlva, aki átfogó kompetenciákkal rendelkezik az adott mesterségről. Továbbá segíti azokat a résztvevőket, akik szeretnék elmélyíteni tudásukat illetőleg részt kívánnak venni a kosárfonó mesterséghez tartozó OKJ-s képzéseken. Az egyesület a Gránátalma-díjas Dulics Margit kosárfonó, népi iparművészt választotta a foglalkozás vezetésére.

A foglalkozások havi rendszerességgel valósultak meg, összesen tizenkét alkalommal, hét települést érintve: Almásháza, Bezeréd, Bocfölde, Misefa, Nagykapornak, Pethőhenye és Zalaegerszeg városból érkeztek a tanfolyam résztvevői. Kiemelt cél volt, hogy a jelenlévők ne csak a kosárfonás mesterségét sajátítsák el, hanem az alapanyag beszerzésétől, annak előkészítésén keresztül, a vállalkozóvá válás módjaival is megismerkedjenek. A résztvevők olyan készségeket szereztek a tanfolyam során, melyekkel cselekvő közösségként képesek felismerni az őket körülvevő környezet értékeit, problémáit, s képesek azokra megoldási javaslatokat kidolgozni.

A tanfolyam keretében megismerték a tanult szakma fogásait és azt, hogy miként, hogyan tudnak erőforrásként építeni saját készítésű munkáikra, valamint a települési értékekre. Mindemellett, hogyan tudják a település gazdasági előrelépéséhez azokat felhasználni. Olyan alap- és szakmai kompetenciák kerültek átadásra, melyek kitörési lehetőséget teremtenek a települések képesítéssel nem rendelkező lakosai számára is. A tevékenységen résztvevők közül három fő továbbra is oly módon kívánja a tanfolyam végeztével a mesterségbeli tudását bővíteni, hogy a lakóhelyükön közösséget létrehozva a megszerzett tudást továbbadja.

Egy közeli település önkormányzata az állami normatív támogatásból az alapszolgáltatások biztosítása érdekében a tanfolyam helyi folytatását kezdeményezte. A tanfolyamon résztvevők olyan átfogó tudást sajátítottak el, hogy többen otthon készítenek kosarakat, fonott tárgyakat és saját tudásukat a családjuk számára is átadják.  A hosszú távú cél, hogy az NMI Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság módszertani segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű településeken a művelődő közösségek létrejöttének elősegítésére és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítására a települési önkormányzatok eltérő adottságait figyelembe véve.

Farkas Ildikó
Fotó: Farkas Ildikó

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.