Egy gondolat születése: a minőség stratégiai kérdés

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága Minőségirányítási Szakmai Műhelyt szervezett 2019. február 19-én Biatorbágyon a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Az első műhelyfoglalkozást még kettő követi: 2019. március 12-én Csömörön, valamint április 9-én Dabason.

A minőségbiztosítási rendszer bevezetésénél a legfontosabb a gondolat megszületése, amikor a szervezet elhatározza, hogy javítja a belső szakmai munkát, azonosítja a tevékenységeket, azonos fogalmakat használ, lefekteti a szakmai minimum követelményeket, rendszeresen gyűjt adatokat, méri és értékeli az aktivitást.

A találkozón Kary József a Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának vezetője tartott előadást „Minőségfejlesztés a közművelődésben” címmel. Bemutatójában kihangsúlyozta az önértékelés és a PDCA ciklus (tervezés, megvalósítás,ellenőrzés, beavatkozás) folyamatát, amely jelentős a döntési és működési folyamatokban.

Kary József

Szádváriné Kiss Mária a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója a minősítési folyamat hasznosságát hangsúlyozta „A szokás – Egy minősítés története” című előadásában. Beszélt arról, hogy a folyamat segít az erősségek-gyengeségek meghatározásában, pontosításában, konkretizálásában, ezáltal könnyebb az intézmény pozicionálása. Könnyebbé válik a beszámoló és a munkaterv elkészítése, ezáltal egyértelműsíti a tevékenységet. Tervezhetőbb a működés, hiszen megmutatja a fejlesztési területeket, vagyis, hogy merre tart a szervezet. Javítja a külső partnerkapcsolatokat, így láthatóvá válik, hogy kikkel és hogyan kommunikál az intézmény. Segíti a marketingszemléletet, vagyis, hogy hogyan mutatja meg magát, illetve  azt, hogy hogyan tudja elérni a célcsoportokat. Mindezek által támogatja a versenyképességet, erősíti az összetartozást és presztízs értékkel bír.

Szádváriné Kiss Mária

Megjelent a 2019. évi „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és „Közművelődési Minőség Díj” pályázati kiírása is.

A tárgyévi dokumentáció az alábbi linken érhető el: Dokumentáció

A dokumentáció és a segédanyagok az nmi.hu oldalon is elérhetők a következő linken Word formátumban

A Minőségirányítási Szakmai Műhely következő találkozójára 2019. március 12-én Csömörre a Petőfi Sándor Művelődési Házba várják az érdeklődő kollégákat, ahol Varga Marietta a Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának módszertani referense tart előadást. A program másik részében a helyi művelődési ház igazgatója, Szeltner László mutatja be az intézményét és tart vitaindítót „Hogyan pályázzunk…” címmel.

A szakmai műhelyről bővebb információ kérhető: Varga-Farkas Gyula módszertani referenstől: varga.f.gyula@nmi.hu, +36 20 322-2353

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.