Egyetemek Napja az Egri Dobó István Gimnáziumban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

2019. március 27–én az Egri Dobó István Gimnázium Egyetemek Napját tartott, ahová a Nemzeti Művelődési Intézet és az Eszterházy Károly Egyetem Andragógia és Közművelődési Tanszéke is meghívást kapott. A közösen tartott előadások során, a szakma iránt érdeklődő diákok két turnusban, egyenként 45 perces pályaorientációs óra keretén belül kaptak képet a közművelődés egy kis szeletéről, valamint a Közösségszervezés BA és Közösségi Művelődés Tanára OMA szakokról.
A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságát Hacsavecz Éva, megyei módszertani referens képviselte, aki a továbbtanulási lehetőségekről, a közművelődésben betölthető, különböző végzettségekhez kötött munkakörökről tartott előadást a közel 50 diáknak. Górcső alá kerültek az 1997. évi CXL. törvény változásából fakadó közművelődési alapszolgáltatások, az ide kapcsolódó művelődő közösségek élete, továbbá a szakma kihívásai, rejtelmei.

Az Eszterházy Károly Egyetem Andragógia és Közművelődési Tanszék részéről Dr. Habil Simándi Szilvia, tanszékvezető asszony és Dr. Habil Tengely Adrienn szakfelelős, a Közösségszervezés BA valamint a Közösségi Művelődés Tanár OMA szakokat mutatták be. Szó esett többek között a jelentkezési feltételekről, a jelentkezési határidőkről, a hallgatói élet előnyeiről.
Az előadások során a diákok átfogó képet kaptak a közművelődésben rejlő lehetőségekről, a szakma szépségeiről, ezáltal sokkal nyitottabban fordulnak a szakma felé, amely a következő évtizedek utánpótlás problémájának megoldását is jelentheti.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.