Egymástól Tanulva Közművelődési Szakmai Nap

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

2019. február 26-án „Egymástól Tanulva” Közművelődési Szakmai Napot rendezett a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, melynek Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális Központ adott helyszínt.

Tóthné Boda Éva a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense nyitotta meg a szakmai napot. Köszöntötte Dr. Árvay Istvánt, Mosonmagyaróvár város polgármesterét, az előadókat és a programon résztvevő közművelődési szakembereket. Dr. Árvay István polgármester beszélt a szakmai nap helyszínéről, amit egy városon belüli „szigetközi agora központnak” nevezett. A program címére utalva, jó gyakorlatokon keresztül egymástól tanulva sikeres együttműködést kívánt.

Kary József a Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központ igazgatóságvezetőjének előadását hallhatták először a jelenlevők, mely a „Minőségfejlesztés a közművelődésben” címmel a minőségfejlesztés fontosságát mutatta be.

A szakmai nap fontos hangsúlyt helyezett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet megismerésére, a változásokra, melyeket Tóthné Boda Éva módszertani referens „Jogszabályi változások a közművelődésben” című előadásában ismertetett a résztvevőkkel.

A nap délutáni részében Tóthné Boda Éva módszertani referens a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás aktuális kérdéseire adott választ a szakmai kollégáknak. Ezt követően közösségépítő, közösségfejlesztő jó gyakorlattal Dr. Kóbor Krisztina a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék egyetemi adjunktusa ismertette meg a jelenlevőket. Előadásában közösségi mediációs rendszer létrehozásáról és működéséről beszélt, melyben a motiváció fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte a rendszer eredményességét, mennyire fontos az egymás és a közösségben levők képességeinek, készségeinek megismerése, melynek során együttműködnek, közösséget alkotnak.

Edelmayer Miklósné kulturális referens, a dunakilitii Közösségi Ház vezetője „Közösségépítés négy évszakban” című elődadásában, Dunakiliti és Feketeerdő települések közös pályázatának megvalósítási folyamatát mutatta be.

A szakmai nap zárásaként Horváthné Pákozdi Emese a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont intézményvezetője színes és gyakorlati bemutatóval kiegészített előadásán vehettek részt a kollégák. Magyarország legnagyobb tudományos játszóházát a több mint 300 éves műemlék magtárban hozták létre.

Epinger Zsanett
Fotó: Rollné Börzsei Hajnalka

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.