Együtt gondolkodás önkéntességről és ifjúságügyről Pest megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága 2019. első félévében június 11-én, saját székhelyén tartotta ötödik szakmai műhelyét, ezúttal önkéntesség és ifjúságügy témában.

A szakmai nap célja a megyei jó gyakorlatok megosztása és az egymástól való tanulás volt. A résztvevők tréning módszerekkel dolgozták fel az önkéntesség, és az ifjúságügy témáit. Az önkéntességet fókuszba állító műhelyt Csóka Eszter Pest megyei igazgató vezette. Ennek keretében a szakemberek SWOT-analízist készítettek, valamint felvázolták az önkéntes munkában rejlő szakmai fejlődési lehetőségeket egy-egy intézményen belül. A műhely célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az önkéntességre mint erőforrásra és lehetőségre, mely minden közművelődési intézmény számára komoly potenciált jelenthet.

A másik szakmai műhely középpontjában az ifjúságügy témája állt. A résztvevők a problémafa és a célfa módszerével igyekeztek feltárni a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy miképp lehet jobban bevonni a fiatalokat a közművelődés rendszerébe. A problémák azonosítását követően, a résztvevők maguk kerestek megoldásokat egy nagy együtt gondolkodás keretében. Az ifjúságügyi műhelyt Pető Lilla közművelődési referens vezette.

A júniusban megrendezett szakmai nap egyben az első félév lezárása volt. Tartalmas időszakot tudhat maga mögött Pest megye, számos új kapcsolat alakult ki a szakemberek között, rengeteg jó gyakorlatot osztottak meg egymással, a megyei intézményben dolgozó szakembereket hasznos és tartalmas előadások segítették. A személyes találkozásokkal, a szakmai beszélgetésekkel és a közös együttgondolkodással tovább erősödött a szakmai hálózat, valamint az intézmények és a megyei igazgatóság kapcsolata. Szeptembertől a műhelysorozat tovább folytatódik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.