Elfeledett szakmák nyomában Nagybárkányban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Művelődő közösségek Észak-Magyarországon elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosítószámú projektjének keretében a Nógrád megyében Elfeledett szakmák, népi kismesterségek visszatanítását célzó tanfolyam zajlik.

A 2019. március és 2020. február között, havi egy alkalommal megvalósuló foglalkozássorozat a településen élő hátrányos helyzetű felnőtteket szólítja meg, akik a projekt során megismerkednek a közösségépítés módszereivel, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének elősegítése érdekében a helyi értékek feldolgozásának folyamatát ezzel is segítve, hogy a helyi roma hagyományok a települési értéktár részévé válhassanak. A mese, a roma népzene, néptánc segítségével megismerkednek a hagyományokkal, és a hagyományos „ősi mesterségek” közül a kosárfonás alapjaival.

  1. március 25-én 16 fő részvételével indult el a tanfolyam, amit Dombóvári Edina a település polgármestere és Szigeti Lászlóné módszertani referens, projekt koordinátor nyitott meg és mutatta be a foglalkozássorozat célját, majd ezt követően elkezdődött a közös munka, melyet Máté Lászlóné a NMI Nógrád megyei igazgatója vezetett. Megismerkedtek a résztvevők a Nemzeti Művelődési Intézet és a megyei igazgatóság munkájával, az Intézet közösségfejlesztő tevékenységével és a megyében zajló közművelődési folyamatok is bemutatásra kerültek.

A második, áprilisi foglalkozás témája a közösségépítés fogalma, szerepe és célja a helyi közösségekben volt. A jelenlévők Kémeri Judit módszertani referens segítségével különböző közösségépítő módszereket ismerhettek meg, majd csoportos és egyéni feladatokon keresztül megismerkedtek az interjú, a közösségi felmérés és a közösségi beszélgetés technikájával, illetve tankatalógust készítettek. A foglalkozás során különböző játékos feladatok segítségével ismerkedtek az új fogalmakkal. A záró körben a résztvevők elmondták, hogy a megszerzett ismeretek egyaránt szolgálják az egyéni kompetenciafejlesztést, és hozzájárulnak a települési szintű közösségi művelődési alkalmak gazdagításához is.

A következő, májusi foglalkozás során a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének elősegítése érdekében a helyi értékek feldolgozásának folyamatával ismerkednek meg az érdeklődők.

Szigeti Lászlóné

fotó: Pospisil Patrik, Kollár Barbara

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.