Elfeledett szakmák, régi mesterségek

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretei között elindított „Elfeledett szakmák, régi mesterségek” tanfolyam legutóbbi három foglalkozásán (augusztus és október között) került sor a kosárfonás, mint régi mesterség alapjainak visszatanítására.

Az őszi alkalmak során a résztvevők megismerkedtek a mai lakáskultúrába illeszthető és a XXI. század embere számára funkciójában is megfelelő vesszőből font használati tárgyakkal, valamint megtanulták a fonott asztali kosár és tálca elkészítésének munkafolyamatait.

A szakavatott irányításnak köszönhetően az októberi foglalkozáson már sikerül a résztvevőknek önállóan – vagy legfeljebb kisebb segítséggel – elkészíteni a vesszőből font kosarukat. A sikerélmény újabb lendületet adott nekik, s sokakban felébresztett az igényt, hogy a jövőben az eddig megszerzett ismereteit továbbgyarapítsa.

A résztvevők az elmúlt fél év során igazi közösséggé formálódtak, alkotópárok alakultak, akik a tanulási folyamatokban is segítik is egymást.

Devecz Erzsébet

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.