Elfeledett szakmák tanfolyam indult Baranyajenőn

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül 2019. október 31-én útjára indította az Elfeledett szakmák, népi mesterségek visszatanulása című projektet Baranyajenőn.

A paraszti kézműves hagyományokban gyökerező szakmák – pl. szövés, fazekasság, hímzés, kosárfonás stb. – iskolarendszerű oktatása megszűnt Baranya megyében, így nagyon kevesen rendelkeznek ezzel a tudással. A kézművesség, a népi hagyományok ismerete viszont az alkotás és az együtt tanulás, a közösségi együttlét örömét hozza el a kistelepüléseken élők számára.

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága szervezésében a fazekasság és a szövés egyszerűbb változataival ismerkednek meg a résztvevők, 12 alkalommal, 2020 szeptemberéig. A műhelymunka 12 fővel, 2019. október 31-én kezdődött Baranyajenőn, oktatók: Marksz Levente közművelődési referens, fazekas, Nagy Andrea Rita, közművelődési referens, szövő, valamint Perhács Eszter helyi fazekas mester. A műhelyekben egyszerű, a mai kornak is megfelelő ízléses, mindennapi használatra alkalmas tárgyakat készítenek.

Kevés eszközigényű marok és lapedények készülnek majd agyagból, egyszerű, hagyományos mintázattal. A gyapjúfonás megtanulása után a kereten való szövést, a kenderfonálból pedig az övszövést fogják gyakorolni a résztvevők, akik nemcsak a népi mesterségek alapjait ismerik meg, hanem a közösség is sokat erősödhet az együttléteknek köszönhetően.

  

A megtanultakat a továbbiakban is tudják alkalmazni és lehetőségük lehet a tudásukat továbbadni. Tervezhetik a program folytatását, azaz minél több településen feltárni a régi kézműves hagyományokat és azokat feléleszteni, továbbörökíteni. Ha a közösség tagjai ezeket a hagyományokat továbbadják, akkor az újjáélesztett mesterségek a helyi értékekben is megjelennek, sokan megismerik és használni fogják.

A kézműves foglalkozások célja, hogy a mindennapokban használható ismeretanyagot adjanak át a kihalóban lévő, de még igényelt hiányszakmák, hagyományos népi mesterségek témakörében. A program során a résztvevők gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkednek meg a szakmák meg- és újratanításának lehetőségeivel, illetve az azzal járó gazdasági, társadalmi előnyökkel.

A megszerzett ismeretek egyaránt szolgálják az egyéni kompetenciafejlesztést, a települési szintű közösségi művelődési alkalmak gazdagítását, és a népi kézműves mesterségek továbbörökítésének ügyét is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.