Elindult a közös szakmai gondolkodás, tervezés Heves megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

A „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon — EFOP-3.7.3-16-2017-00148” projekt keretén belül Metszéspont címmel műhelymunka indult Heves megyében. A foglalkozások lényege, hogy a résztvevők egy erős szakmai hálózatot alakítsanak ki. A tudásmegosztás és a gyakorlati mintaadás több egymást követő fejlesztői alkalom során kerül majd megvalósításra közművelődési szakemberek részvételével. A közös munka fejleszti szakmai identitásukat, szerepértelmezésüket, motivációs és innovációs készségeiket és kreativitásukat, hozzájárulva stratégiai gondolkodásukhoz

2018. május 24-én 11.00 órakor Egerben, az Új Nemzedék Kontaktpont Irodájában kezdődött meg az első műhelyfoglalkozás. Az NMI Művelődési Intézet képviseletében Kun Zsófia, módszertani referens nyitotta meg a találkozót, majd Kary József, az Intézet Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság igazgatója beszélt arról, hogy miért volt szükséges megváltoztatni az 1997. évi CXL. törvény közművelődésről szóló rendelkezéseit, illetve kitért arra is, hogy a változások következményeként miként kell az egyes intézményeket kategóriákba sorolni, fenntartási formájukat, alapfeladataikat, valamint munkatársaik szükséges végzettségét meghatározni.

A felvezetés után kezdődött el a közös gondolkodás, melyet Vágvölgyi Gusztáv, az Inspi-Ráció Egyesület szakembere facilitált, akinek fő profilja a szervezetfejlesztés, hálózatépítés, illetve a közösségen belüli együttműködés kialakítása.

A bemutatkozást követően a jelenlévők mobiltelefonjuk segítségével mutatták be mindennapjaikat, majd egyénileg és csoportban is meghatározták a műhelysorozattal kapcsolatos elvárásaikat és félelmeiket.

A csoportmunka eredményeként több javaslat is megfogalmazódott az elkövetkezendő műhelyfoglalkozások témájára vonatkozóan, így a gyakori tapasztalatcsere egymás között, jó gyakorlatok megismerése, látóutak szervezése, képzésekről való tájékoztatás és a rendszeres konzultációk színesebbé tétele mind szakmai és mind ágazati szinten, a Heves Megyei Értéktár és a Heves Megyei Népművelők Egyesületének megismerése.

A következő műhelyfoglalkozás Tiszanánán a Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidőközpontban Lázár Tünde, a helyi IKSZT vezetője bemutatja a települést, az intézményt, majd a fiatalok bevonásának lehetséges módjait (Ifjúsági Értékőrök) és az általa használt közösségfejlesztő módszereket. Szó lesz még a hazai és nemzetközi önkéntességről, a helyi társadalom aktivizálásáról, az iskolai közösségi szolgálatról a közművelődési intézmények és színterek szemszögéből.

Kun Zsófia

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.