Elindult a Népfőiskolai Műhely Mezőörsön

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

2018. május 31-én az NMI Művelődési Intézet Mezőörsön havi egy alkalommal Népfőiskolai Műhely címmel ingyenes szakmai műhelyt indított el. A foglalkozások egy éven keresztül tartanak és a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretében valósulnak meg, hozzájárulva ezzel a népfőiskolai együttműködések kiépítéséhez.

A műhelyfoglalkozások maguk is a népfőiskolai munka elvei alapján fognak működni, így céljuk a belső képességek, értékek kibontakoztatása és megosztása, valamint információátadás a népfőiskolák és a közösségi művelődés lehetséges területeiről, szerepéről.

További cél, hogy a közösségfejlesztésről, a közösségi tervezésről, a fiatalok bevonásáról, saját vezetői szerepükről, illetve ezek gyakorlati használatáról ismereteket szerezzenek és azokat a saját közösségeikben kamatoztatva használni és a köz javára tudják fordítani. A műhely keretében látóutak beiktatásával a népfőiskolai jó gyakorlatok közvetlen megismerésére is sor kerül.

A Mezőörsön a Magyar Műhely Általános Művelődési Központban megrendezésre kerülő foglalkozások az informális tanulási módszerekre épülnek, segítve ezzel is egy innovatív megyei népfőiskolai hálózat kiépítését.

Az első foglakozáson a műhely tagjai megismerkedtek a tizenkét alkalmas műhely tematikájával, valamint közösen kialakították a műhely szabályait is. Szituációs játékok mentén a résztvevők megismerkedtek egymással. A délelőtt második részében a műhelyvezető irányításával feltárták a népfőiskolák működési szervezeti formáit.

A Népfőiskolai Műhely munkája 2018. június 13-án folytatódik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.