Elindult a projekttervezés Borsodban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájának szakmai munkatársai elkezdték a jövő évben megvalósuló projektek tervezését. Az ország legnagyobb településszámú megyéjében számtalan lehetőség van mind a művelődő, mind az alkotó közösségek bevonásával olyan szakmai módszertani feladatokat megvalósítani, amelyek a helyi sajátosságokra épülnek.

A 358 település közül az elmúlt évek alatt, csaknem 220 helyszínnel alakult ki szakmai, és egyéb kapcsolata az irodának. Az előző időszakban, főként a Kulturális Közfoglalkoztatási Program ideje alatt a partnerkapcsolatok elmélyítése és az együttműködési lehetőségek keresése, illetve azok kibővítése volt előtérben.

Ez idáig elsődleges feladat volt a megyei helyzetkép felmérése, kialakítása, tudás és humánerőforrások tekintetében. A közös projekttervezés, augusztus első hetében vette kezdetét az ötletek megosztásával és beépült az irodai munka mindennapi tevékenységei közé. A projektek tervezésekor nemcsak egyszeri alkalommal megvalósuló események, hanem hosszabb, hónapokon átívelő folyamatok generálását tűzte ki célul a szakmai kollektíva. Fontos továbbá az is, hogy az iroda szakmai munkatársai tudjanak használható segítséget nyújtani minden települési önkormányzatnak, illetve eleget tudjanak tenni az 1997. CXL törvényben meghatározottak alapján a jogszabályi előírásoknak, ezáltal teremtsenek lehetőséget arra, hogy a közösségi művelődés mindenki számára elérhetővé váljon.

A szakmai kollégák a közös ötletelés és együttgondolkodás módszerének használatával, a mai modern tárgyi eszközök birtokában bővítik ismereteiket. A jövő évben megvalósítani kívánt tevékenységek közül központi helyet foglalnak el a művelődő közösségek létrejöttét segítő projektek. Kiemelkednek azok, amelyek támogatják a közösségi és társadalmi részvételt, biztosítják az egész életre szóló tanulás feltételeit, segítik a hagyományos közösségi értékek átörökítését, ösztönözik az amatőr alkotó tevékenységek folyamatát, elősegítik a fejlesztő, tehetséggondozó programok létrejöttét, és népszerűsítik a kulturális alapú gazdaságfejlesztő folyamatok módszereit.

Kovács Anikó, Tóth Csaba

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.