Elődeink udvarából utódaink konyhájába – közösségépítés Szil településen

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

A községben a Helyi Értéktár Bizottság által végzett helyi értékfeltáró munkát és annak fenntartását tudja tevékeny módon szolgálni az a projektjellegű munka, amely a település természeti környezetét helyezi a középpontba. Szil természeti adottságai és értékei a múltban és a jelenben is fontos szerepet töltenek be az ott élők mindennapi életében.

A projekt megvalósításában a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája, Szil Község Önkormányzata, a Szili-kút Népfőiskolai Egyesület, a Szili Általános Iskola tanulói, az Iskolakertekért Alapítvány, a Széchenyi István Egyetem tanító és kulturális mediátor szak hallgatói, a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola gazda szakán tanuló diákjai közösen együttműködve vesznek részt.

A közösségi kertet előkészítő őszi program során elsőként a településen egy értékfeltáró folyamat kezdődik el az egyetem hallgatóinak, valamint a helyi általános iskola tanulóinak bevonásával. Ennek érdekében sor kerül azon őshonos fafajták összegyűjtésére és megőrzésére, amelyekről az idősebb lakóknak még pontos és átadható ismereteik vannak. Ily módon napvilágra kerülnek és megőrződnek azok a helyi értékek, melyek a házak udvarán még megtalálhatóak.  Az általános iskola tanulói szüleiket, nagyszüleiket kérdezik meg, hogy milyen gyümölcsfákra emlékeznek, azok még megtalálhatók-e a településen, illetve a fák gyümölcsét mire használták fel. Az egyetem tanulói néprajzkutatók útmutatásával végeznek falukutatást az őshonos fafajták összegyűjtésére. A két kutatási anyagból jön létre az az adatbázis, melyre támaszkodva kezdődhet el a közösségi kert megvalósításának tervezése.

Nagykutasi Viktor erdész szaktanácsadó szakmai műhelyt tart a település lakosságának 2018. november 6-án este Régi gyümölcsfák a mai kertekben címmel a rábaközi tájfajta gyümölcseiről, a gyümölcsfák megmentésének lehetőségéről. A helyi önkormányzat a tervezett közösségi kert talajának megmunkálását végezteti el. A Szili-kút Népfőiskolai Egyesület beszerzi a faalanyokat, melyeket konténerbe helyeznek el, ezzel segítve majd a tavaszi faültetés eredményességét. Dr. Halbritter András egyetemi docens irányításával a településen még megtalálható fákról oltványok szedése is megvalósul még ez év decemberében. A begyűjtött ágakat az egyetem laboratóriumában tárolják jövő márciusig.

Ezek az előkészületi munkálatok teszik lehetővé, hogy 2019-ben a szili közösségi kert megvalósulhasson. Nagy bizalom övezi a kezdeményezést és minden érintett reménykedik abban, hogy néhány év múlva az elődök udvarából átmentett közösségi kert az utódok asztalára valót is megtermi majd. A közösségi kert gyümölcsfái nem csak ezzel járulnak hozzá a helyi értékek fenntartásához, hanem mint génbank is lehetővé teszik a további hasznosítást és fennmaradást a későbbi generációk számára.

Tóthné Boda Éva Mária

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.