Első mérföldkő – Sikeres modulzáró vizsgát tettek a középfokú közművelődési szakember képzés résztvevői

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásával 2019. július 16-án indította útjára Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II. szakmairányon) képzését Kaposváron, melyben a képzés résztvevői első mérföldkövükhöz érkeztek: modulzáró vizsgán vettek részt 2019. szeptember 18-án.

A megmérettetés során az első modulban megszerzett ismereteikről adtak számot, mely a közösségépítés, a kulturális értékek és hagyományok, a helyi társadalom és kultúraismeret, a felnőttképzés, a kulturális szervezetek működési formái, valamint az önkéntesség témakörét érintette.

A képzés első napján a csapatépítés került fókuszba. Kovácsné Lovász Henriett a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója a képzési napot a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységének bemutatásával kezdte, melyben nagy hangsúlyt kapott a megyei igazgatóság 2019. évi munkája. A megyei portfólió ismertetését a munka-, baleset- és tűzvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók átadása követte. A délelőtt hátralevő részében a résztvevők kézbe foghatták a Nemzeti Művelődési Intézet fontosabb kiadványait is: a SZÍN Közösségi Művelődés folyóiratot, a Változások vonzásában könyvet, az Útmutatót és a Tudástár című kiadványt. A komoly témákat a nap hátralevő részében egy könnyedebb téma váltotta fel: a résztvevők közösségépítő játékokon ismerkedtek egymással, melybe már a Somogy Megyei Igazgatóság minden munkatársa bekapcsolódott.

A második képzési nap a Digitális kompetenciafejlesztésről szólt. Simon Edina a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának képzési koordinátora elsőként a Nemzeti Művelődési Intézet távoktatási rendszerét, a Moodle felület használatát mutatta be.  A résztvevők e-learning keretében 440 órában tanulnak majd új információkat az órán tanult anyagok kiegészítéseként, valamint két online modulban angol nyelvet és jogi alapismereteket. Az ismertetőt követően Marksz Levente a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának közművelődési referense gyakorlati ismeretek átadásával folytatta a képzést. A kiadott egyéni és közös feladatoknak köszönhetően ismertette meg a résztvevőket a Word szövegszerkesztő, az Excel táblázatkezelő alapjaival, a PowerPoint alkalmazásban pedig a prezentáció készítés technikáját sajátították el.

A két, bevezető képzési alkalom után már szakmai témákkal folytatódott a képzés. 2019. július 30-án Török Károlyné a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Igazgatóság Szakmai Mintaprogram Központ vezetőjének koordinálásával a kulturális értékek és hagyományok témakörét dolgozták fel a résztvevők. Elsőként sor került a résztvevők értékfeltárással kapcsolatos előzetes tudásának felmérésére: ki mit tart a településén értéknek és részt vesz-e tevékenyen az értékfeltáró munkában?

Az előzetes tudásfelmérést követően a résztvevők az 1972-ben létrejött UNESCO egyezményről, a magyarországi világörökségi helyszínekről hallhattak előadást, melybe saját – világörökségi helyszínekhez kapcsolódó élményeikkel – a résztvevők is interaktívan bekapcsolódhattak. A délután folyamán szó esett a 2012. évi XXX. törvény tartalmáról és céljáról, mely a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szól. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriákba sorolása pedig részét képezte a délutáni feladatoknak. A képzés a Nemzeti Művelődési Intézet értéktárakkal kapcsolatos tevékenységének megismerésére, az értéktárak működésének megismerése is lehetőséget adott. Sor kerülhetett az érték fogalmának meghatározása, az értékfeltáráshoz köthető módszerek és jó gyakorlatok megismerésére. Mindez csak néhány téma volt azok közül, melybe a résztvevők a képzési nap során bepillantást nyerhettek a hagyományőrzés és értékfeltárás témakörében. A hagyományőrzést és értékfeltárást a kultúra- és társadalomismeret aktualitásainak vizsgálata követte.

Dr. Juhász Erika a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatóságának vezetője az ötödik képzési nap alkalmával a statisztikai és demográfiai adatok elemzése során bevezette a résztvevőket a településszociológia és társadalomföldrajz témájába, miközben rávilágított, hogy egy sikeres település-felmérés, vagyis a településhez köthető adatok elemzése miként lehet jó alapja a közművelődési tevékenységek szervezésének. A képzési nap során előadásában kiemelte a szakmafejlesztés, a szakmai utánpótlás nevelés fontosságát, a szakemberhiány megszüntetése érdekében, miközben a résztvevőket a közművelődési szakterület képzési kínálatával is megismertette.

A 2019. szeptember 27-i képzési napon a csoporthoz Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője látogatott el. A képzési nap főbb témái a művelődéstörténeti/szakmatörténeti korszakok és jellemzőik megismerése, a kultúra fogalmi meghatározásai voltak. Sor került néhány fontos ismeret tisztázására, mint például, hogy mi is tulajdonképpen a kultúra? Milyen kulturális intézmények léteznek ma Magyarországon, s a kulturális területhez kapcsolódó törvényeknek milyen hatása van intézményeink, közösségi színtereink működésére? Előadása során érintette a kulturális terület finanszírozásának, s a kulturális alapellátásnak a kérdéskörét is. A résztvevők a nap végére nemcsak sok hasznos információval, de rengeteg inspiráló gondolattal is gazdagabbak lettek.

Dr. Minorics Tündével, a Pécsi Tudományegyetem Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusával, két alkalommal – a negyedik és a hetedik képzési napon – is találkoztak a résztvevők.  Első alkalommal feltérképezték közösen, hogy ki milyen közösségnek a tagja, s hogy vajon közösség-e az valójában, amit a résztvevők annak gondolnak. Mit jelent tulajdonképp a közösség fogalma – ezt is pontosan meghatározták. Az elméleti megalapozást követően – a hetedik képzési alkalommal – gyakorlati feladatok feldolgozásával fejlesztette a résztvevők jártasságát a közművelődés, közösségi művelődés, közösségfejlesztés témakörén belül. Közösségi felmérést, közösségi beavatkozási tervet készítettek, érték- és problémalistát, valamint kérdőívet is összeállítottak a képzésen résztvevők.

A résztvevők gyakorlati ismereteinek sorát bővítette Joós Tamás, akinek szakmai irányításával újabb közösségfejlesztési módszereket próbálhattak ki a résztvevők. A tankatalógussal, a jövőműhely módszerével, a kalendáriummal ismerkedtek, miközben hasznos elméleti tudásra is szert tettek. S hogy felkészüljenek az előttük álló modulzáró vizsgára probléma/célfa készítéssel, SWOT- és CSWOT-elemzés elkészítésével is foglalkoztak kiscsoportos munka keretében.

A képzést két alkalommal intézménylátogatás is színesítette. Török Rita a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Igazgatóság Hálózati Központjának vezetője a közgyűjtemények intézményi rendszerével kapcsolatos ismereteit bővítette a csoportnak. Előadásában kitért a levéltárak, múzeumok és könyvtárak történetére, típusaira. A résztvevők a délelőtt folyamán Őszi Zoltán múzeumpedagógus vezetésével bejárták a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum tereit, hogy a séta során betekintést nyerhessenek a múzeumok működésébe.

A tizedik képzési alkalommal Szedlacsek Emília szakmai igazgató bővítette tovább a résztvevők ismereteit a közművelődési intézmények és közösségi színterek rendszere témakörében. A kulturális alapellátás fontos témakörét feldolgozva a résztvevők megismerték a törvényben meghatározott hét alapszolgáltatást, valamint az egyes intézménytípusokhoz tartozó személyi- és tárgyi feltételeket. Ebédet követően Szalay Lilla intézményvezető irányításával intézményi sétán vettek részt az Együd Árpád Kulturális Központban.

A 2019. szeptember 17-i képzési napon Szénási Pál Mátyás a tatabányai A Vértes Agorája munkatársa az önkéntesek szerepének fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. Az önkéntesség fogalmának, törvényi hátterének tisztázása után a résztvevők képet kaphattak a hazai önkéntesség helyzetéről, s az önkéntesség témakörében számos jó gyakorlattal is megismerkedtek.

A 2019. szeptember 18-i modulzáró vizsga előtt a résztvevők még a felnőttképzés történetének megismerésére, valamint a hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldására is lehetőséget kaptak Dr. habil. Németh Balázsnak (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) – és Dr. Vincze Szilviának (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar) köszönhetően. A modulzáró vizsgát, mint a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés első mérföldkövét végül mind a 26 résztvevő sikeresen teljesítette.

Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.