Első tudásfelmérés az OKJ-s képzésen

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységének egyik fontos küldetése, hogy biztosítsa a szakmai utánpótlást. E tény ismeretében indult útjára Zala megyében is a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés 27 fővel, mely képzés első mérföldkövéhez érkezett 2019. október 2-án a modulzáró vizsgával.

A képzés első modulja helyi társadalom- és kultúraismeret témakörét ölelte fel, amelyen belül a közösségi kapcsolatépítés, digitális kompetencia, a közművelődés, közösségi művelődés, közösségfejlesztés, kulturális értékek és hagyományok, kulturális szervezetek működési formái, az önkéntesség szerepe a helyi közösségekben, valamint a felnőttképzési alapismeretek kerültek terítékre.

Október elején, a felvázolt témákban való elmélyülést követően, modulzáró vizsga keretében adhattak számot a hallgatók a megszerzett tudásukról. Az első írásban történő megmérettetés egy közösség, általában település vagy településrész közösségének fejlesztésére, kidolgozására irányult. A hallgatók az általuk képviselt falvakban felmerülő közművelődést érintő problémák feltérképezését és felvázolását rögzítették dolgozataikban. Dr. Vincze Szilvia, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docensének irányításával zajlott a szóbeli számonkérés, amely tételek húzásával vette kezdetét.

Az elő vizsga kissé szorongó pillanatait követően, felszabadult, lelkes előadások hangzottak el. Az egyetemi tanár, és a képzést koordináló közművelődési referens támogató szavakkal, bátorító gondolatokkal motiválta a hallgatókat. A tudásfelmérés lehetőséget adott a leendő szakemberek és településeik kulturális vonatkozású megismerésének, mely eredményes kiinduló pontként szolgálhat a tanulás, majd a közművelődésben végzett munka hatékonyságában. A vizsgát követő felszabadult percekben ki-ki megoszthatta tapasztalatait a tudásfelmérő szakemberekkel.

A tíz hónapot felölelő képzés első számonkérése során mindenki megfelelt, így megnyílhat az út a következő modul elsajátítására, a rendezvényszervezés témakörében.

Török Irén
Fotó: Török Irén, Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.