Emlékező filmvetítés Sitkén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Az Ifjúsági Honismereti Műhelysorozathoz kapcsolódva 2019. június 23-án, vasárnap délután megemlékezést és filmvetítést tartottak Sitkén. A résztvevők az I. világháborús hadifogolytáborra emlékeztek, egyúttal a helyi és térségi értékekre, a honismeret fontosságára irányították rá a figyelmet.

Az Ifjúsági Honismereti Műhelysorozat első foglalkozásának résztvevői egy olyan program szervezését határozták el, amivel tudatosítani lehet az emberek – kiemelten a fiatalok – körében a hagyományok fontosságát, az értékek gyűjtését, a honismeretet. E célból június 23-a, vasárnap délutánra egy kerékpártúrát szerveztek meg, amelynek résztvevői Káldról indulva a műhelysorozatnak helyet adó Gércén át haladtak volna Sitkére. A sitkei Kalapos-kútnál az I. világháború idején a térségben megfordult hadifoglyokra emlékeztek volna szabadtéri szentmisével, majd a közösségi térben filmvetítéssel. A csapadékos időjárás miatt azonban a program szabadtéri része elmaradt, a megemlékezést a település közösségi termében tartották.

Az I. világháború idején Sitkén egy ideiglenes hadifogolygyűjtő tábor állt, majd a közeli Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi között felépült a mintegy 50 000 főt befogadó, modern infrastruktúrával felszerelt végleges tábor. Ez akkor a vármegye legnagyobb települése volt! Ennek lakóit, azok környékbeliekkel való viszonyát és magát a korszakot idézte fel A barakkváros foglyai című dokumentumfilm, amelyet szentmise után néztek meg a résztvevők. A Vas megyei független filmesek alkotása történészi megszólalások révén és fiatalok szerepeltetésével elevenítette fel a háborús idők hátországának viszonyait.

A filmvetítést beszélgetés követte, amelyet Kuglics Gábor módszertani referens moderált. Beszélgetőtársai pedig a Savaria Múzeum Múzeumbogár Klubjának fiataljai és Tóth Kálmán múzeumpedagógus voltak, akik mindannyian szerepeltek a filmben. A moderátor kérdésére elmondták, hogy milyen korabeli dokumentumokat (leveleket, újságcikkeket) tanulmányoztak, hogy megértsék a korszak embereinek gondolkodásmódját, egyik fiú pedig bemutatta azt a törött tintatartót, amit a hadifogolytábor helyszínén talált. Lelkes megszólalásuk ráirányította a figyelmet arra, hogy nyitott szemmel járva a fiatal korosztályok is aktív részesei lehetnek az értékgyűjtésnek.

Tóth Kálmán múzeumpedagógus az itt élt orosz, olasz, román, szerb hadifoglyok és a környező lakosság sokrétű viszonyáról beszélt, ami a bérmunkától a szerelmi kapcsolatokig terjedt. A beszélgetés zárásaként a helyi lakosok is elmesélték a hadifogolytáborhoz kapcsolódó családi történeteiket.

A sitkei szervezők az apróságokat is megszólították: rajzversenyt hirdettek, melyre az ideiglenes gyűjtőtábornak helyet adó Kalapos-kutat és térségét ábrázoló rajzokkal nevezhettek be. E rajzokat a település közösségi színterében tekinthették meg az érdeklődők.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.