Erőforrástérképek felvázolása műhelyekben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtárban 2018. szeptember 20-án került sor ötödik alkalommal a Metszéspont című közművelődési szakmai műhelyre a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon – EFOP – 3.7.3.-16-2017-00150 támogatott projekt keretében. A nap témája a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése és az ahhoz kapcsolódó feltételek biztosítása volt; az alapszolgáltatásnak való megfelelésben rejlő kihívások, kérdések megválaszolása, a szellemi értékek feltérképezése, élővé és fenntarthatóvá tétele az értékeken alapuló jövőtervezés módszertanának elemzésével.

A vasi Metszéspont szakmai műhely résztvevői az egyediségeink – reményeink – belső érintettek – együttműködési lehetőségeink témakörök alapján vázolták fel ötfős csoportokban egymásnak településük, intézményük, közösségük erőforrásait. A pillanatnyi helyzetelemzés a közösségi gondolkodás iránt elhivatott szakemberek társaságában új megvilágításba helyezte a kérdéseket, a nehézségeket és a lehetőségeket. A műhelyben meghallgatott javaslatok, példák és módszerek adaptálásával a résztvevők saját közösségükben azok megerősödését érhetik el.

A kiscsoportos feladatmegoldás után a közös elemzés során a kistelepülések polgármesterei elsősorban a forrásteremtésben, a marketingben, illetve leginkább a nyilvánosság, a lakosság minél szélesebb körének bevonásában látták feladatukat, valamint a helyi értékek felhasználásban a kulturális alapú gazdaságfejlesztés területén. A civil szervezetek vezetői arra irányították rá a figyelmet, hogy csak a közösség minél szélesebb köre által elfogadott érték a valódi érték. A szellemi erőforrásokra alapozva akár innovatív kulturális közösségi vállalkozások is létrejöhetnek, mint például a főként szombathelyi fogyatékkal élők számára tervezett palacsintázó. A város új közösségi terét fogyatékkal élők vezetnék családtagjaik segítségével, és a vendéglátó funkció mellett kulturális, közösségépítő és a fogyatékkal élők kezdeményezései iránt érzékenyítő programokat is szerveznének. Minderről Bakó Gusztávné, a Napsugár Közhasznú Egyesület elnöke mesélt

A közművelődési szakemberek az értékről, mint közösségépítő eszközről beszéltek. Az értékfeltárás, az értékeken alapuló innovációk kidolgozásával valamennyi korosztályt meg lehet szólítani. Az értékek feltérképezésére szervezett programok segítséget nyújtanak a betelepülők integrációjához is, valamint kiemelt szerepük van a nemzetiségi kultúrák megismerésében.

Borsos Dóra, a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár sárvári integrált közművelődési intézmény képviseletében külön prezentációval is készült arról, hogyan szólítja meg az intézmény a helyi lakosokat és a településre érkező turistákat a közösségi oldalak, internetes platformok segítségével. Arról is beszámolt, hogyan tudnak az egyes szervezeti egységek egymásra épülő programokat szervezni, amelyekkel egymás célcsoportjait is megszólítják.

Összegzésül Hutflesz Mihály moderátor a forrásteremtés kapcsán a helyi vállalkozások bevonásának eszközeire irányította rá a figyelmet. A hálózatban való együttgondolkodás – amelyre jó példaként a Vasi Hegyháti Közkincs Kerekasztal került említésre – pedig a kisközösségek megerősödését, az egymástól tanulást és a közös forrásteremtésben rejlő lehetőségeket is elősegíti.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.