Erősödő csehimindszenti kötelékek

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2019. november 11-én és november 18-án folytatódott a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának „Szeretetvendégség” – Roma és nem roma kultúrák találkozása című programja Csehimindszenten.

November 11-én, a második alkalommal a szülőket szólították meg. Éles Krisztina megyei igazgató bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet, és azon belül is a Vas Megyei Igazgatóság tevékenységét. Kiemelten beszélt a programról, amelyhez ezúttal a szülők csatlakoztak. Ezt követően drámapedagógiai és közösségépítő játékok segítségével ismerték meg jobban egymást a résztvevők.

Az „Én vagyok az egyetlen” játék célja az volt, hogy felismertessék a résztvevőkkel mindazt a tudást, aminek már birtokában vannak, ezzel erősítve önbizalmukat. Mindez ahhoz is hozzájárult, hogy társaik felé nyitottabbá váljanak. Saját címerük megalkotásával pedig erősítették mindazon értékeket, érzéseket, amik bennük rejlenek. Mindenki megtudta, hogy ki mit tart a legfontosabbnak saját életében. A foglalkozás végére világossá vált, hogy ez a program valamennyi résztvevő számára hasznos és fontos több szempontból is. Saját maguk és a körülöttük élők megismerése még közelebb hozta a résztvevőket egymáshoz. Más kultúrák mélyebb megismerése pedig segíti az elfogadást, ezáltal lehetőséget biztosít az együttlét megélésére.

November 18-án 9 szülő és 18 gyermek közös részvételével folytatódott a program. A névjátékot követő közösségépítő gyakorlat jó alkalmat teremtett a kezdeti belső feszültségek feloldására. A játékot követően az előzetesen kiadott feladat megvalósítása zajlott. Anyukák hozták el meséiket és verseiket, azokat, amiket mesélnek esténként a gyermekeiknek. Móra Ferenc egyik tanulságos meséje, a modern mesék és a kedvenc állatok egyaránt életre keltek a szülők és gyermekek által. Érdekes volt átélni a meghitt hangulatú együttlétet, ahogy a gyermekek a legtermészetesebb módon anyukához hajolva, a képeskönyv lapjait nézegetve hallgatták a meséket. Legvégül egy altadódalt is megtanult a közösség, ami méltó zárása volt ennek a résznek.

Ezt követően egy-egy szülő és két-két gyermek kommunikációs gyakorlatként egy rövid, valóságon alapuló vagy kitalált történetet adott elő, ami által a csoport kreativitása, kifejezőkészsége tovább fejlődött. A napot egy új kommunikációs játék, a kacsintós zárta, ami után minden résztvevő elégedetten és felszabadultan térhetett haza otthonába, megtapasztalva a közös lét örömét.

Károly Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.