Értékalapú közösségfejlesztés Tarjánban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Negyedik, záró alkalmához érkezett a A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága által indított “Lokális társadalomfejlesztés” – Értékalapú közösségépítés című projekt 2019. szeptember 19-én.

2019 tavaszán közösségépítési folyamat indult Tarjánban. A jelentkezők, résztvevők az első találkozó alkalmával, miután megismerkedtek a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységével és a projekt alapvetéseivel, egy közös beszélgetés keretében gyűjtötték össze, miért is szeretnek Tarjánban élni. A találkozást követően Tarjánból 2019. június 20-án egy látóút keretében látogattak Taliándörögre, ahol a megismert jó gyakorlatok valóságos ötletáradatot indítottak el a résztvevőkben. A hazautazást követően, 2019. június 24-én a látóút friss élményeit egy közösségi beszélgetés keretében dolgozták fel, melynek során kielemezték a megismert jó példákban alkalmazott módszereket, és megvitatták azt is, hogy Tarjánban mindez hogyan adaptálható.

A jelenlévők megoldást kerestek arra is, hogy milyen lépéseken keresztül lehetne egy – a látott jó példákra támaszkodó – érték és tudásfeltáró folyamatot elindítani a településen. A közösségi beszélgetés konklúziójaként megállapodtak abban, hogy a stratégiai, hosszútávú tervezéshez Tarján közösségi és kulturális hálózatának friss elemzése, behatóbb ismerete szükséges. Erre a gondolatra alapozottan 2019. augusztus 7-én műhelymunka valósult meg, melynek célja az adatgyűjtés megalapozása volt.

A résztvevők közösségi tervezéssel, mintaadó kérdőívek felhasználásával kiválasztották az adaptálható és a helyi közösség szempontjából releváns kérdéseket.

A műhelyfoglalkozásokat a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának munkatársai vezették. A projekt záró alkalma 2019. szeptember 19-én valósult meg.

A projektmunka során Tarjánban egy új, informális csoport jött létre, akik vállalták a közösségi tervezés során kikristályosodó ötletek hosszútávú kidolgozását,  és az ehhez szükséges kérdőíves felmérés koordinálását. A Nemzeti Művelődési Intézet feladatfinanszírozási projektjének eredményeképpen a településen olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú távú stratégiai kidolgozása és végrehajtása a helyi közösségek megújulását és megerősödését eredményezik majd. A projekt hozzájárult olyan közösségi alkalmak megvalósulásához, amelyek lehetőséget teremtettek a helyi értékekről való közös gondolkodásra.

A helyi közösséggel egyetértésben a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a jövőben is tervezi a megkezdett folyamatok továbbfejlesztését, továbbkísérését.

Edelmayer Zsolt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.