Értékeink a településeken – Járási Értéktári közösségi nap Gyöngyössolymoson

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája ebben az évben Heves megye Gyöngyösi járásában tartott értéktári közösségi nappal igyekezett ráirányítani a szakemberek, valamint elhivatott amatőr helytörténészek, néprajzkutatók és hagyományőrzők figyelmét a helyi értéktárak kialakításának, gondozásának és bővítésének fontosságára.

Nagy érdeklődés kísérte 2017. november 3-án az NMI Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája által szervezett értéktári közösségi napot Gyöngyössolymoson. A rendezvény témája a helyi értéktárak kialakításának módszertana és gyakorlata volt. A lebonyolítására a település közösségi tere, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A megye Gyöngyösi járásában szervezett programra több településről is érdeklődtek a kulturális szakemberek, a civil szervezetek képviselői és a helyi értékőrzők.

Az értéktári közösségi nap nyitó programja a Gyöngyössolymosi Asszonykórus előadása volt Palóc Virtus címmel. A vidám népdalok után Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna, Gyöngyössolymos település polgármestere mondott köszöntő beszédet, majd Dr. Kelemen Éva, a Művelődési Intézet módszertani referensének előadására került sor, aki ismertette a helyi értéktárak kialakítására vonatkozó törvényi szabályozást, és tisztázta a kapcsolódó alapfogalmakat. Előadásában kitért a Heves megyei értéktárak helyzetére és néhány települési „jó példa” is bemutatásra került.

Ez év júniusában került kiírásra a HUNG-2017 kódjelű pályázat, amelyen négy Heves megyei település kapott pozitív elbírálást. Három település (Füzesabony, Kisnána, Nagyréde) értéktári rendezvényre, egy település (Nagyfüged) települési értéktár létrehozására nyert támogatást. A nyertes füzesabonyi projektet Antal Annamária, a Füzesabonyi Értéktár Bizottság képviselője, a kisnánai „Kincses Kisnána” projektet Krizsóné Kakuk Éva, a település önkormányzatának munkatársa és értéktár bizottsági tag ismertette. Tóth Erika a nagyfügedi nyertes pályázatot mutatta be, amelyben kitért az újonnan létrehozott települési értéktáruk és értékeik ismertetésére.

A pályázati eredmények után Füleki Gábor író, Gyöngyössolymos című könyvének kéziratából olvasott fel részleteket. A fiatal író személyes élményeken alapuló könyve egy újabb adalék a település történetéhez.

A közösségi napon bemutatkozott a megalakult értéktár is, amelynek vezetője Dr. Pálosiné Nagy Rózsa nyugalmazott muzeológus lett. A tagok bemutatásán túl a felvételre javasolt értékeket is ismertették az érdeklődőkkel. A helyi kulturális értékek és az épített környezet mellett a természeti szépségek is szóba kerültek, miként a község határában található Lilakő bánya is.

Az előadások mellett a 2013 óta működő, Lovászné Juhász Rita Csokonai-díjas népi iparművész által vezetett gyöngyössolymosi hímzőkör gyönyörű kézimunkáit csodálhatták meg az érdeklődők.

Heves megyében így 57 települési értéktár található, a Gyöngyösi járásban pedig 15-re emelkedett az értéktár létrehozást és az értékfeltárását támogató önkormányzatok száma.

Dr. Kelemen Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.