„Értékeink helyben vannak” mintaprojekt Bejcgyertyánoson

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Bejcgyertyánoson felismerték, hogy a település erőssége az itt élő közösségben, a helyi kosárfonás, mint helyi hagyományú népi mesterség felélesztésében rejlik.

A felújított bejcgyertyánosi közösségi térben tartotta előadását 2018. szeptember 19-én Dr. Arapovics Mária a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) szakmai vezetője. A jelenlévők közül sokak számára még ismeretlen kezdeményezést részletesen mutatta be, majd ismertette a program céljait, célcsoportjait és az eddig elért eredményeket. Tizenhét megyében huszonöt mintaprojekt indult el a Cselekvő közösségek projekt keretében. A mintaprojektek célja, hogy olyan közösségfejlesztési modelleket valósítsanak meg, amelyek erősítik a helyi társadalmi részvételt, a kisebb közösséget érintő identitástudatot, és segítenek feltárni, megőrizni a helyi hagyományokat, kulturális örökséget. Egyik a Bejcgyertyánoson megvalósuló „Értékeink helyben vannak” mintaprogram.

Dr. Lendvai Róbert jegyző nagy szeretettel mutatta be a település múltját, történetét és betekintést nyújtott az eddig önkéntes összefogással elért eredményekbe. Vendégként jelen volt Baksa Eszter Nagyrákos polgármestere, mindenki Eszti nénije. Mesélni jár, kérésre dalra fakad. Saját portáján tehenészet van, itt fogad a falusi turizmus keretében városiakat egy kis paraszti munkára, de a fejőszékhez senkit sem enged. Tréfás és tanulságos élettörténetekkel kötötte le a hallgatóság figyelmét. Majd Lendvai Veronika polgármester asszony vázolta fel a mintaprojekt kapcsán megvalósuló célokat és az ahhoz felhasznált módszertani eszközöket. Várható eredményként megemlítette a lakossági igényként felmerült kosárfonás műhelyfoglalkozások megtartását, illetve a további gyűjtőmunkát. 2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával megvalósult „A múlt kosarába font jövő” mintaprogram, amely szintén elindítója volt a folyamatnak. Reményeik szerint új közösségek alakulnak, erősödik a helyi nyilvánosság, növekszik a helyi esélyegyenlőség és befogadás. Kialakul a generációk közötti együttműködés, enyhül az idősek elmagányosodása, csökken a hátrányos helyzetű lakosság kirekesztődése.

Pados Zoltán helyi kosárfonó a már megvalósult kosárfonó műhelyfoglalkozás sikeréről szólt és mindenkit invitált, hogy az előadás végeztével saját kezűleg próbálja ki ennek a népi hagyománynak a szépségeit, nehézségeit. Végezetül Ilon Gábor régész, történész mondta el a nyár folyamán lezajlott honismereti tábor tapasztalatait, amelyet az iskolás korosztály bevonásával valósítottak meg. A falu jövőjét szívükön viselők számára fontos, hogy az itt élő fiatalok olyan gyökeret kapjanak az élethez, amely felnőttként majd hazavonzza őket Bejcgyertyánosra.

Pados Eleonóra

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.