Értékek, interjúk

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül 2019. március 16-án került sor Véménden, a helyi és nemzetiségi értékeket feltáró és dokumentáló Mozgó film, mozgó klub szakkör második foglalkozására.

A szakkör második találkozóján az értékekről, az értékfeltárásról hallhattak a résztvevők, valamint megismerkedtek a hungarikumokról szóló törvénnyel és annak végrehajtási rendeletével. Feladatként a végrehajtási rendelet alapján, a szakterületenkénti kategóriákban számukra fontos véméndi értékelemeket határoztak meg. Az értékek válogatása közben személyes élmények, történetek gazdagították a csoport ismereteit és erősítették a közösségi munkát. A foglalkozáson a Kincses Baranya imázsfilm megtekintése után, a megyei értéktár honlapjával ismerkedtek, és számba vették a megyei értéktárba felvett Véméndi, illetve Mohácsi járási értékeket.

A találkozó második részében az interjúkészítés rejtelmeibe pillanthattak bele a szakkör tagjai. Az interjúkészítés fontos lépéseiről, a kérdezés, viselkedés szabályairól hallhattak. Szó esett a személyes adatkezelésről, adatvédelemről is, mely nélkülözhetetlen az interjúk nyilvánossá tételéhez. Gyakorlati feladatuk egymás „mini” interjúzása volt. A témával kapcsolatos kérdés megválaszolására a válaszadónak 1,5 perc állt rendelkezésre. A visszacsatolások alapján volt, akinek nehézséget jelentett az időkeret felhasználása, mások számára a véleménymentes figyelem megtartása jelentett kihívást.

A szakkör tagjai közös „házi feladatot” is kaptak: készítsenek egy vázlatot, forgatókönyvet arról, hogy kikkel szeretnének interjút készíteni, milyen témát, kérdéseket tennének fel, valamint összesítsék egy dokumentumban a nemzeti értékek kategóriáinál adott válaszaikat. A vidám hangulatú foglalkozást egy online játék zárta, amelyben a hungarikumokról hangzottak el furfangos kérdések. A játék, és szituációs gyakorlatok egyaránt kiváló érzékenyítést jelentettek az értékfeltáró munka iránt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.