Értékes gondolatok – értékes találkozások

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Akár ez is lehetett volna a mottója a Szolnokon rendezett megyei szakmai napnak. A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2019. október 17-ére hirdetett szakmai napján igazán értékes és változatos programra várta a megye intézményvezetőit, közművelődési szakembereit. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ méltó helyszíne volt a szakmai seregszemlének.

A résztvevőket Farkas Éva megyei igazgató köszöntötte, majd ezt követően bemutatta az idei megyei aktivitásokat. Külön kiemelte a képzési tevékenységben sikertörténetnek mondható, a Szolnokon 25 fővel elindult, jelenleg is folyó középfokú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést. A képzések közül szintén kiemelt jelentőségű a Bábcsoport vezetői képzés, ami együttműködésben valósult meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ elszánt bábos életet fellendíteni kívánó és báb-kőszínházat álmodó tervével.

A Színháziskola képzést épp a napokban indítja útjára a Nemzeti Művelődési Intézet, erről is hírt adott Farkas Éva. Kiemelte, hogy a megyeszékhely emblematikus intézménye a Szigligeti Színház, ahova bíznak benne, hogy a színházlátogató gyerekeket most már a Színháziskola képzésen résztvevő pedagógusok és közművelődési szakember kollégák még nagyobb értő motivációval tudják majd kalauzolni.

A szolnoki bábszínház alapítás kezdeti kudarcairól, megtorpanásairól őszintén vallott Molnár Lajos Milán az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ igazgatója. Elmondta, hogy sem tradíciók, sem évtizedes hagyományok, régi bábos családok nincsenek, szinte a semmiből, lelkesedésből és hitből épült több év alatt a szolnoki bábos élet. Látva a többéves erőfeszítést a város vezetése mellé állt a programnak, sőt ígéretek is elhangzottak a kőszínház alapításra vonatkozólag. Így tud az infrastruktúra és a közösségépítés módszertana új minőséget teremteni a megyében.

A szolnoki bábos életet az indulástól napjainkig Fróna Katalin, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közművelődési tanácsadója mutatta be. Fontos szerepet szánt intézményüknek a megyei bábos életben. Az elért eredmények, önálló bábcsoport, konferencia, utazó báb kiállítás mind-mind arról árulkodik, hogy az intézmény hosszú távra gondolkodik és lelkesedése, hite viszi előre a megyei bábozás ügyét.

Ondok Katalin a megyei igazgatóság közművelődési referense a Nemzeti Művelődési Intézet Komatál Programját mutatta be. Büszkén adott hírt a jászteleki komatál közösség megalakulásáról, a komatál átadásáról és a széles körű megyei médiavisszhangról. A Komatál Programban a közösségfejlesztés két csatornájára hívta fel a figyelmet: 2018-ban a népművészek megszólítására a Kárpát-medencei alkotópályázattal, majd 2019-ben második mérföldkőként a közösségek szerepére a születő családok megerősítésében.

A szakmai napot a Megyei Értéktár titkára Mészáros János bemutatója zárta. Az előadó a jogszabályi háttértől a helyi bizottságok jogosultságán át az értékpiramisig teljes betekintést adott az értékek érvényesítésének rendszerébe. Külön kiemelte magát a folyamatot, ahogyan egy érték eljut a bejelentéstől akár a hungarikum szintig. A megyében működő értéktárak megerősítését és új értéktárak létrehozását szorgalmazta. Izgalmas játékon mérte fel a kollégák ismereteit, az értéktotó legjobb megfejtői értékes ajándékokat kaptak.

Farkas Éva igazgató megköszönte a kollégák értő figyelmét, gondolatait, valamint a program végén a kötetlen beszélgetésen személyes konzultációt ajánlott fel a képzési programokra való jelentkezésekkel kapcsolatban.

Ondok Katalin
Fotó: Salló Dorottya, Dian Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.