Értékfeltárás a gyakorlatban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretén belül az 5. Hungarikum műhelyfoglalkozást valósította meg 2019. június 17-én, amelynek ez alkalommal is a Zöld Gólya Óvoda, Bölcsőde és Általános Művelődési Központ adott helyet Sármelléken.

A havonta zajló találkozások során számos korosztályt képviselve jön össze az értékfeltárás módszereivel ismerkedő csoport. Az elmúlt hónapokban az előadók az érték fogalmát, a feltárás módszertanát, köztük a közösségi alapú feltárás lényegét helyezték az érdeklődők elé. A szituációs gyakorlatokkal tarkított ismeretek hatékony átadása terepmunka formájában folytatódott, amelynek tervezése a 4. foglalkozás témáját képezte.

Az értékfeltárás egyik módja, az interjú készítés került a középpontba, amely a helyi műhelytagok ötlete alapján, az előzetes egyeztetést követően, a településen élő, két értéket teremtő hölgy felkeresését jelentette.

Ezt követően Simon Edina, a NMI Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának módszertani referense kérte a figyelmet, aki az értékfeltáró módszerek közül a kérdőívezést és a videós interjúkészítést ismertette. Majd a kiválasztott módszer lényegét taglalva, rávilágított a folyamat azon elemeire, melyek nagyobb figyelmet igényelnek. A szakember ezután felkérte a résztvevőket az interjúkészítéshez szükséges szerepek elosztására, az elméleti egyeztetés után pedig az eszközök körültekintő elhelyezése következett.

Elsőként a Sármelléken élő Ferge Józsefné – aki műhelytag is egyben – volt az interjú alanya, aki népviseletbe öltöztetett babák készítője. A gondossággal elkészített, szép munkák egy része kiállítás formájában a keszthelyi Balaton Színházban tekinthető meg. A nyugdíjas éveiben járó hölgy értékteremtő tevékenységével kapcsolatosan számos kérdés merült fel, amelyre lelkes válaszok érkeztek. Mindeközben videofelvétel rögzítette az értékfeltáró beszélgetést, melyet papírra vetett az interjúkészítő csapat egyik szereplője. A közművelődési szakember pozitívan értékelte az alkalmazott módszer lebonyolítását, néhány tanács és észrevétel kíséretében, melyek érintették a feltett kérdéseket és a technikai megoldásokat egyaránt.

A műhelyfoglalkozásokat befogadó Balaton közeli falu másik kézműveskedéssel értéket teremtő lakója Antal Józsefné, aki sző, horgol, köt magas színvonalon. Az alkalmazott módszer változatlan, azonban a szerepek vállalásában újabb csoporttagok kértek lehetőséget. A felvétel során szembesültek néhány zavaró tényezővel, melyek a fény, a háttér, a megfelelő hangerő beállítását érintették. A helyi műhelytagok részéről elhangzott az a felvetés, mely szerint a község értéktár bizottsága felé jelezni fogják az ez alkalommal feltárt értékeket, javaslatot téve azok értéktárba való felvételére. Az értékkeresés során készített interjúk elemzése a júliusban szervezésre kerülő műhelyfoglalkozás keretében valósul meg.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.