Értékfeltáró kérdőív kiértékelése Bőben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A „Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel!” című projekt résztvevői júniusban „házi feladatot” kaptak: értékfeltárást végeztek a nyár folyamán kérdőív segítségével. Az eredmények átbeszélésével, kiértékelésével folytatódott a projekt 2019. szeptember 17-én Bő közösségi színterében.

A műhelyfoglalkozás elején Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési referense hangsúlyozta, hogy a projekt fordulóponthoz érkezett: a kérdőíves kutatás során kapott többségi válaszok a lakosság nagy részének gondolkodását, értékekhez való viszonyulását tükrözik. Hozzátette: a település akkor lehet sikeres a jövőben, ha a most feltárt értékekre építkezik.

Ezt követően Jákó Melinda, a bői közösségi színtér közművelődési szakembere ismertette a kérdőíves kutatás lebonyolítását, majd a kapott válaszokat. A 22 kérdés a szellemi értékektől kezdve a település látnivalóin át a gasztronómiáig terjedő értékekre vonatkozott. A műhelyfoglalkozás résztvevői figyelmesen követték az ismertetést, kiegészítéseket fűzve az eredményekhez. A legtöbb voksot kapott értékek egy flipchart táblára kerültek, majd a kiértékelést követően a jelenlévők ezek alapján kezdtek ötletelni, hogy mi lehet az az egy-két értékalapú cselekvés, amit a későbbiekben közösen megvalósítanak. A legtöbb véleményt, hozzászólást valamilyen gasztronómiai tevékenység, a többféle bői kézműves tudás fiataloknak történő továbbadása, valamint a padok, mint találkozási pontok gyarapításának ötlete kapta.

A decemberi projektzárásig még van idejük a résztvevőknek kialakítani egy közös álláspontot a folytatásról. Ehhez az októberi szakmai tanulmányút is adhat nekik ötleteket.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.