Értékműhellyel a századok nyomában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája a korábbi időszakban jórészt kerekasztal-beszélgetések, értékünnepek szervezésével segítette a megye településeinek értékfeltáró, értékgyűjtő munkáját. Ugyanakkor 2016-ban egy értéktár bizottsági tagoknak szervezett szakmai fórumsorozattal már kísérletet tett arra, hogy más módszerrel is megerősítse az értéktári mozgalmat a megyében.

A korábbi években végzett értéktárakkal kapcsolatos munka tapasztalatai azt mutatták, hogy szükség van olyan módszerre, amelynek segítségével fenn lehet tartani az érdeklődést, a további munkálkodást, a feltárt értékek hasznosításának igényét, illetve azok gazdaságfejlesztő hatását is kihasználni. Egy értékműhely elindítása segíthet abban, hogy a helyi értéktár ne váljon zárt „gyűjteménnyé”, hanem a helyi tudás feltárója legyen, megerősítője a közösséghez való tartozás igényének, a közösség összetartásának. Az értékműhely célja az is, hogy segítsen olyan módszereket találni az értékfeltárást végzőknek, hogy az értékek gyűjteményébe egyre több minőségi, a település életét meghatározó érték kerüljön be.

A Csóron elindított értékműhely megszervezésének, lebonyolításának célja az volt, hogy az értékműhelyek generáló hatása segítségével megerősítse a már zajló értéktári munkát, biztosítsa annak folyamatosságát, minőségi értékfeltáró tevékenységét.

Az értékműhely célcsoportja a települési önkormányzat képviselői, a helyi értéktár bizottságok tagjai, a civil szervezetek tagjai, a település lakói voltak.

Az Értékműhellyel a századok nyomában című sorozat 2017. október 20-án kezdte meg a Néprajzi Műhellyel, amelynek témája Csór néprajzi értékei volt. Szakértő előadóként pedig Prof. Dr. Lukács László DSC néprajzkutató, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársa kapott meghívást.  A professzor úr saját kutatásai és a már elhunyt helytörténeti kutató, Kisari Sándorné munkái alapján mutatta be a település gazdag néprajzi múltját. A jelenlévők az előadás után számtalan kérdéssel fordultak az előadóhoz, személyes, családi vonatkozásokat is szóba hozva.


Dr. Lukács László

A második alkalommal, 2017. november 3-án, a Helytörténeti Műhelyben két előadót hívtak meg: Dr Czetz Balázst, a Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára igazgatóját és Dr. Hári Gyulát, a helyi önkormányzat Értéktár Bizottságának elnökét, akik a helytörténeti kutatás lehetséges forrásai címmel tartottak előadást. Dr. Czetz Balázs mondandójának legnagyobb érdeklődést kiváltó eleme az internetes forrásokat bemutató rész volt, itt főleg a családfakutatás és az első és második világháborúban eltűnt hozzátartozó utáni kutatás forrásai érdekelték a műhely résztvevőit. Dr. Hári Gyula Levéltári adatok Csór helytörténetéhez címmel tartott előadást, a közelmúltban megjelent könyvének kapcsán.


Dr. Czetz Balázs

Dr. Hári Gyula

A harmadik műhely témája a népi vallásosság volt, a vallásos népszokásokról, a búcsúkról, a szakrális helyekről Dr. Varró Ágnes néprajzkutató, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzkutatója beszélt prezentációval kísért előadásában. A hallgatók rengeteg helyi vonatkozást párosítottak az előadó általánosabb mondanivalójához.


Dr. Varró Ágnes

Az értékműhely sorozat zárása már helyi kezdeményezés lesz, 2017. december 5-én, 18.00 órakor nyílik meg a település lakói által összeadott anyagokból, a Nagymamám Konyhája című kiállítás, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.