Felhívás – Hungarikum műhely Bács-Kiskun megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül műhelyfoglalkozást indít.

A 12 alkalommal, havi rendszerességgel, alkalmanként 4×45 perc időtartamban megvalósuló műhelyfoglalkozás célja, hogy az értékfeltárással foglalkozó érdeklődők és szakemberek számára olyan jó gyakorlatokat, módszereket ismertessen meg, melyekkel az értékek feltárása hatékonyan, a helyi közösséget aktivizálva, a települést fejlesztve végezhető, és az abban résztvevők kompetenciái fejlődnek. Fókuszba kerül az értékfeltárás fiatalok körében való népszerűsítése is, mellyel helyi identitásuk erősödik. Cél az értékfeltárás alatt a résztvevők hálózatosodásának segítése is.

A foglalkozások témái:

-A magyar kultúra évezredes értékei. A hungarikummozgalom.

-Helyi értékfeltárás általi közösségépítés lehetőségei egy településen. A Nemzeti Művelődési Intézet szerepvállalása az értékgyűjtésben.

-Helyi értékek felkutatása, rendszerezésének módszertana – interjúkészítés, adatbázis kezelés, kreatív csoportmunka. A műhelyfoglalkozáson résztvevők bemutatója a településük értékeiből.

-Veszprém megyei jó gyakorlatok. Helyi értékek közösség általi felkutatásának gyakorlati példái.

-Ötletek az ifjúság bevonására az értékfeltáró munkában. Az értékfeltárás során alkalmazható módszerek: közösségi beszélgetés, fórum, mint értékfeltáró módszer ismertetése.

-A helyi lakosok és a fiatalok szerepe az értékek megőrzésében. Jó gyakorlatok bemutatása: Ifjúsági Értékőr Hálózat bemutatása. A hálózatépítés lehetséges eszközei.

-Helyi értékek archiválása, bemutatásának biztosítása: fotózás, videózás alapjai. Helyi tudástár, tankatalógus létrehozásának lehetőségei, módszertana.

-A lakiteleki népfőiskolai kollégiumok tevékenysége a határon túli értékgyűjtésben.

-Értékgyűjtés másként – Lakitelek Népfőiskola Alapítvány.

-Értékfeltárás helyi közösségekben – gyakorlati útmutató. Hogyan tovább? A településeken összegyűjtött értékek továbbélési lehetőségei: „Hogyan értékesítsünk”.

-A települési értéktárak lehetőségei, hozadékai. Az értékfeltárás közösségépítő módszerei, jó gyakorlatai: Szank.

Olyan, az értékgyűjtés iránt elkötelezett szakemberek, érdeklődők, valamint hátrányos helyzetűek jelentkezését várják, akik betöltötték 18. életévüket és jelenleg köznevelésben nem vesznek részt.

A foglakozások helyszíne: Kecskemét, Szank, Lakitelek

Az első műhelyfoglalkozás időpontja, helyszíne: 2019. október 29. Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

A műhelyfoglalkozás indulásáról és a jelentkezés módjáról bővebb felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken: fekete.beatrix@nmi.hu; +36204144943 Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. október 21-ig jelezze közművelődési referens munkatársunk számára a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A műhelyfoglalkozáson való részvétel térítésmentes, a vidéki résztvevőknek útiköltség-térítést biztosítanak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.