Felhívás Hungarikum-műhelyfoglalkozáson való részvételre

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosító számú projektjének keretein belül Hungarikum-műhelyfoglalkozássorozatot indít Csongrád megyében.

A 12 alkalommal, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órás időtartamban megvalósuló műhelyfoglalkozás célja, hogy a résztvevő települések képviselői olyan jó gyakorlatokat sajátítsanak el, amelyek alkalmazása hozzájárul saját települési értéktáraik gyarapításához. Mindezek mellett olyan módszereket tanulnak, amelyek könnyebbé teszik az értékfeltárás lakossági szinten történő aktivizálását, és az összegyűjtött értékek széles körben való megismertetését.

A foglalkozás témája:

A műhelyalkalmak során nagy hangsúlyt kap a már működő ifjúsági értékőr csoportok munkájának bemutatása. Az egyik célkitűzés, hogy Ifjúsági Értékőr Mozgalom induljon Csongrád megyében. A Hungarikum műhely további célja, hogy a résztvevő települések képviselői megismertessék egymással saját értéktáraikat, és egy mentorálási folyamatban aktívakká váljanak az esetlegesen alvó értéktárak. Az elméleti ismeretek és jó gyakorlatok hatékony elsajátítása érdekében tanulmányúton is részt vesznek a jelentkezők.

Azoknak ajánljuk a Hungarikum műhelyt, akik fontosnak tartják az értékek gyűjtését és megőrzését, és szívesen vesznek részt havi egy alkalommal az egy éven át tartó műhelyfoglalkozás-sorozaton. Minden érdeklődő jelentkezését várják, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre.

Az első foglakozások helyszíne: Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága (6722 Szeged, Mérey u. 6/b)

A műhelyfoglalkozás első alkalma: 2019. március 7. 10.00–14.00 óra

A műhelyfoglalkozás indulásáról és a jelentkezés módjáról bővebb felvilágosítás kérhető:

Gál Boglárka, gal.boglarka@nmi.hu  +36 20 414 6186

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb március 1-ig jelezze!

A műhelyfoglalkozáson való részvétel térítésmentes, a vidéki résztvevőknek útiköltség-térítést biztosítanak.

Gál Boglárka

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.