Felhívás – Metszéspont műhelyfoglalkozás indul Debrecenben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosító számú projektjének keretein belül Metszéspont címmel indít műhelyfoglalkozást Hajdú-Bihar megyében.

A 12 alkalommal, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 óra időtartamban megvalósuló műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők „közösségi kezdeményező”, „stratégiai tervező” szerepekre való felkészítése. A szakemberek olyan képzésen vesznek részt, amellyel előkészítik és segítik a települések szakembereinek, érintettjeinek a fejlesztő szemlélet kialakulását, valamint ezeken a településeken elősegítik, kezdeményezik a közművelődés fejlődését meghatározó stratégiai dokumentumok tervezését, létrehozását.

A foglalkozások témája:

  • Helyi társadalomismeret
  • A stratégia alkotás alapjai. A helyzetelemzés művészete. A helyzetelemzést segítő módszerek megismerése
  • Közösségi szakember fejlesztői szemlélete és közösségépítő kompetenciái
  • Generációk együttműködése, a helyi társadalom fejlesztésének új útjai, lehetőségei. Közösségépítés generációs sajátosságai
  • Hol vannak a fiatalok? A kulturális ágazat tennivalói és lehetőségei, szinergiák és együttműködések keresése, partnerség
  • A roma közösségek helyzete és részvételük a település együttműködési rendszerében, közművelődésében
  • Térségi szolgáltatásfejlesztés, lehetőségek a térségi erőforrások kiaknázására együttműködési paktumok létrehozása
  • Miből építkezhetünk? Települési, térségi, megyei és egyéb fejlesztési dokumentumok megismerése, elemzése. A helyi, kötelező fejlesztési dokumentumok feltárása, azokból a közművelődési lehetőségek értékelése
  • Koncepció alkotás. A helyi kulturális/közművelődési/közösségi koncepció tartalma, fejezetei

Olyan közművelődési szakemberek, valamint hátrányos helyzetű civil szervezetek képviselőinek jelentkezését várják, akik betöltötték 18. életévüket és jelenleg köznevelésben nem vesznek részt.

A foglakozások helyszíne: Debrecen, Bojt, Magyarhomorog (A helyszínek a résztvevői kör lakóhelyének figyelembevételével módosulhatnak.)

A műhelyfoglalkozás első alkalma 2019 októberében valósul meg.

A műhelyfoglalkozás indulásáról és a jelentkezés módjáról bővebb felvilágosítás kérhető:
angyal.laszlo@nmi.hu,  tel: +36 20 2810437

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. október 15-ig jelezze a fent megadott elérhetőségeken.
A műhelyfoglalkozáson való részvétel térítésmentes, a résztvevőknek szükség esetén útiköltség-térítést biztosítanak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.