Felhívás – Népfőiskolai műhely Pécsváradon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül Népfőiskolai Műhelyfoglalkozást indít Pécsváradon.

A 12 alkalommal, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 óra időtartamban megvalósuló műhelyfoglalkozás célja, hogy a népfőiskolák, a népfőiskola megalapítását célul kitűző szervezetek vezetői, munkavállalói, önkéntesei a munkájukhoz szükséges ismereteket szerezzenek a közösségépítés, a közösségi tervezés és az értékfeltárás területén.

A foglalkozás témája:

  • Értéktárak – értékgyűjtés, térségi – tájegységi gyűjtőszerepek
  • Népszokások, néphagyományok a jelenben
  • A közösségi tervezés folyamata: az érintettek körének feltárása, bevonása, a tervezés előkészítése: a folyamat megtervezése, helyzetértékelés, erőforrások felmérése, közös jövőkép és stratégia kialakítása
  • A közösségfejlesztési módszerek alkalmazása a közösségi tervezés folyamatában: interjú, közösségi beszélgetések, a közösségi felmérés módszere, helyi önszervező-köri mozgalmak
  • Települési szintű együttműködés – helyi társadalmi támogatottság
  • Ifjúsági szerepvállalás a helyi társadalomban
  • Fenntarthatóság, jövőtervezés
  • Erőforrások, források szervezésének módszerei
  • A programban látóutat tervezünk népfőiskolai tapasztalatcserére is

Olyan, a népfőiskolai tevékenység iránt elkötelezettek, valamint ez iránt érdeklődő hátrányos helyzetűek jelentkezését várják, akik betöltötték a 18. életévüket és jelenleg köznevelésben nem vesznek részt.

A foglakozások helyszíne: Pécsvárad, Vár

A foglalkozások megvalósításában közreműködő szakmai partner: Pécsváradi Vár Kft.

A műhelyfoglalkozás első alkalma: 2019. március 26. kedd, 10.00 óra.

A műhelyfoglalkozás indulásáról és a jelentkezés módjáról bővebb felvilágosítás kérhető:
Váradi Judit módszertani referens
Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága (Pécs, Kálvária u. 34.)
Telefon: 20/ 322-9297, E-mail: varadi.judit@nmi.hu

Kérjük, hogy részvételi szándékát a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével legkésőbb 2019. március 20-ig jelezze Váradi Judit módszertani referens számára.

A műhelyfoglalkozáson való részvétel térítésmentes, a vidéki résztvevőknek útiköltség-térítést biztosítanak.

Letölthető jelentkezési lap

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.