Félre a halállal, előre rohamzászlóalj! címmel jelent meg Hermann Attila legújabb könyve

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

„Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!” – Az Osztrák-Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban címmel jelent meg Hermann Attila legújabb könyve, amelyet 2019. március 28-án mutattak be Budapesten.

A szerzővel, aki a Hajdú-Bihar megyei igazgatóság módszertani referense, dr. Sallay Gergely, a HM HIM Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteményének vezetője, a kötet szakmai lektora beszélgetett a TEMI Fővárosi Művelődési Házában, a „Pokolnak égő torka tárul” kiállítás-, és előadássorozat a Nagy Háborúról című rendezvény keretében. A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

„A szerző jelen kötete az osztrák-magyar haderő „legfiatalabb”, a világháború során szervezett elit csapatnemének, a rohamcsapatoknak a jelvényeivel foglalkozik. A rohamcsapatokról, illetve a különféle rohamjelvényekről ugyan már jelentek meg ismertetések, de korántsem teljes részletességgel, persze e kiadványoknak nem is feltétlen csak e téma volt a vizsgálatuk tárgya. Az olvasó most egy olyan könyvet tart a kezében, amely teljes körű képet tár elénk a fellelhető, rohamcsapatokra utaló jelvényekről.” – írja a kötetről ajánlásában Dr. Kiss Gábor őrnagy, a Hadtörténelmi Levéltár vezetője.

A rendezvényen Hermann Attila személyes gyűjteményéből is láthattak néhány különleges darabot az érdeklődők és megtekinthettek egy „valódi” katonát is, a nevében is elkötelezett hagyományőrzőt, Katona Sándort, aki a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Hajdú-Bihar megyei szervezetének képviseletében öltötte magára az Osztrák-Magyar Monarchia katonáinak csukaszürke egyenruháját. A könyvbemutatón egy kobzos énekmondó is közreműködött: Benkő András.

A Félre a halállal… című kötet a szerző harmadik műve ebben a témában. Az első kötet a Csak előre édes fiam! címmel jelent meg a gyalogosok, míg a második Él magyar, áll Buda még címmel a huszárok jelvényeit tekinti át hasonlóan szép, míves kiadásban. Az első két könyv megjelentetésében a Nemzeti Művelődési Intézet is részt vett, mint szakmai együttműködő partner, a folytatás pedig az NKA támogatásával jött létre.

„A rohamcsapatjelvények sokszínűségének talán az az oka, hogy egységes jelvény elkészítésére, rendszeresítésére nem került sor. Ennek köszönhetően Hermann Attila szakszerű, de közérthető munkáját nemcsak a szakemberek forgathatják haszonnal, de a gazdagon illusztrált kötet a hadtörténelem iránt fogékony nagyközönség számára is vonzó lehet.” – zárja ajánló sorait Dr. Kiss Gábor. A kötetet a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete adta ki 500 példányban.

R. Simor Katalin 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.