Felsőoktatási szakot népszerűsít a megyei igazgatóság

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága

A Kulturális törvény (1997. évi CXL. tv.) minden település, illetve közművelődési intézmény számára előírja a foglalkoztatott szakemberekkel szemben támasztott végzettségi követelményeket, így például, hogy közösségi színtérben minimum középfokú, közművelődési intézményben pedig minimum egy fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatása elvárt. A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatóságának munkatársai számára elsődleges feladat, hogy a felsőoktatási felvételi jelentkezések beadási határideje előtt minél több diákkal ismertessék meg ezt a szakot, elősegítve ezzel is a szakember-utánpótlás folyamatát.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézetében 2018 óta indul közösségszervező alapszak, amelynek elődei többek között az andragógia (művelődésszervező szakirány), művelődésszervező, valamint népművelő szakok voltak.

A közösségszervező BA szakot népszerűsítő roadshow következő állomásaként a Csongrád megyei munkatársak, Gál Boglárka és Ábrahám Edit közművelődési referensek, február 13-án a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban jártak, Czeglédi Viola, másodéves közösségszervező szakos hallgatóval együtt.

A személyes hangvételű bemutatkozások és a gyerekeket közvetlenül megszólító előadás alatt a tanulók intenzív figyelemmel kísérték végig az elhangzottakat, majd érdeklődő kérdéseket tettek fel az előadó kollégáknak. A diákok ezáltal sokkal közvetlenebb módon ismerkedhettek meg a szakkal, az ott zajló élettel, illetve a megyei munkatársak hétköznapi munkájával egyaránt. A látogatás zárásaként a diákok egy kapcsolati hálót jelenítettek meg szimbolikusan egy kender gombolyag körbeadásával, amikor mindenki egyénileg elmondhatta, mi az ő érdeklődési köre, milyen irányban tudná elképzelni a jövőjét.

Monoki Mariann igazgatóhelyettes asszony hasznosnak és informatívnak nevezte a látogatást, ami jó hangulatban telt és szerinte kellően lekötötte a diákok figyelmét. Kiemelte azt is, hogy fontosnak tartja, hogy a tanulók az ehhez hasonló alkalmakon is tudjanak információhoz jutni a jövőjüket eldöntő kérdésekben. Véleménye szerint, az ilyen találkozók, bemutatkozások a pályaválasztás éveiben különösen hasznosak.

Az eddig felkeresett iskolák vezetői, és osztályfőnökei is hasonló véleményen voltak, mindenhol örömmel vették a felkeresést és a motiváló előadások megtartását.

Ábrahám Edit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.