Feltárt és feltárandó értékek nyomában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretén belül a 4. Hungarikum műhelyfoglalkozását bonyolította le 2019. május 27-én ismét a Balaton közeli Sármelléken.

A generációkon átívelő összejövetel havonta ad lehetőséget számos zalai település értéktárának feltérképezésére és rendszerezésére. Ez alkalommal Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei igazgatója kérte a lelkes műhelytagok figyelmét. Előadásának témáját a Helyi értékek feltárásának módszertana képezte, amely során ismét előtérbe került az érték fogalmának meghatározása, melyre szemléletes módon világított rá. A projekt résztvevőit, mint egy ismerkedés gyanánt arra motiválta, hogy mindenki saját érdeklődésének és képességének tudatában határozza meg egyediségét tevékenysége, valamint alkotómunkája terén.

A közművelődési szakember kiemelte az értékek feltárásának közösségépítő erejét, amely az aktuális műhelyfoglalkozás során is a középpontban volt. Mint elhangzott, minden településen vannak feltáratlan értékek, rejtett erőforrások, melyeknek előtérbe hozása a közösségek fejlődését szolgálják. Az ily módon történő együttes munka módszereinek tanulmányozásával folytatódott az értékfeltáró délután, köztük a közösségi beszélgetéssel, amely több szinten jelenik meg egy-egy falu és város életében. A csoport eltérő korosztályú tagjai különféle módon megélt tapasztalataikat osztották meg társaikkal. Felszínre kerültek e kis közösségek számára adott lehetőségek, a személyes találkozások, és a helyi újság hasábjain megjelenő hírek formájában.

Az előadó kiemelte az interjú módszerét, amelyet feladatként állított a résztvevők elé. Az egymást ismerő és ismeretlen csoporttagok új információkkal gazdagodtak a másik tag értékes tevékenységéből, valamint érdeklődéséből fakadó eredményekkel kapcsolatosan.
A délután további óráit az érték fogalmának számos oldalról való körülírása, továbbá azok hangsúlyozása töltötte ki. Következő feladatként a csoporttagok javasolhattak értékeket, majd az értéktárak létrehozásának folyamatában általuk szívesen vállalt feladatokat vették sorra. Az újabb ismeretek bővítésében nagy nyomatékkal bírt a megjelentek számára a gyűjtőtáblázat és a tudástár hatékony felhasználásának lehetősége.

Az immár negyedik állomásához érkezett Hungarikum műhelyfoglalkozás fő témáját képező értékgyűjtés gyakorlati megvalósítását tűzte ki célul valamennyi közösségért tenni akaró résztvevő. A nyár első értékek után kutató találkozója szintén Sármelléken fog megvalósulni, ahol terepmunka formájában, az egyedi elképzelések egyéni létrehozásának nyomába lépnek a közművelődési szakemberek és a műhelytagok.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.