Fiatalok Dél-Borsod kincsei nyomában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Az országos közművelődési szakpolitika ifjúság, köznevelés témaköréhez illeszkedve a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága „Ifjúsági Értékőr Napokat” rendezett Tibolddarócon, a Patakmenti Szabadidő Központ és Könyvtárban 2019. június 25. és 27. között.

A megyei igazgatóság egyik kiemelt feladata az értékfeltárás, értékőrzés, helyi értéktárak megalakulásának népszerűsítése A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottak szerint. A megye településeinek döntéshozóival, szakembereivel való folyamatos kapcsolattartás, a szakmai munka, a közösségi fórumok és beszélgetések során nyilvánvalóvá vált, hogy megfelelő szakmai segítség mellett a települési értéktárak létrehozását szorgalmazzák. A feladatfinanszírozási rendszer által létrehozott programban hét dél-borsodi község értékőrei vettek részt. Tibolddaróc, Cserépváralja, Csincse, Kács, Mezőnyárád, Sály és Vatta képviselői kaptak meghívást. A helyi önkormányzat partnerségével megvalósult rendezvényen előadások, műhelymunkák, színes programok és jó gyakorlatok segítségével kaptak motivációt az „értékőrök” saját településük értékeinek újragondolásához, feltárásához, őrzéséhez. Az esemény célja, hogy a delegált községekben is létrejöjjön a helyi települési értéktár bizottság, és biztosított legyen annak szakszerű működése.

A program 2019. június 25-én délelőtt kezdődött a kiállítási tárgyak elhelyezésével. Ezután megérkeztek a projektbe bevont szakmai kollégák és ifjú értékőrök. A Dél-borsodi térségben dolgozó közművelődési szakemberek számára egy újabb alkalom volt a találkozásra, valamint friss szakmai kapcsolatok kialakítására. A megnyitón fellépett a helyi népdalkör, majd ezt követően Nagy Sándor Tibolddaróc polgármestere köszöntötte a vendégeket. Beszélt a község értékfeltárásáról, a helyi értékekről, valamint a már megalakult értéktár bizottság tevékenységéről.

A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság szakmai munkáját Tóth Csaba megyei igazgató mutatta be. Felhívta a figyelmet a gyorsan változó feltételek nyomon követésére, a stratégiai gondolkodás, az előretervezés fontosságára, valamint az eredményesség érdekében a kapcsolattartás és a tapasztalatcsere szükségességére: hangsúlyozta a kulturális identitás erősítésének, a kistelepülések módszertani segítésének fontosságát és a művelődő közösségek létrejöttét.

Konczné Tegzes Erika, a megyei igazgatóság módszertani referense előadást tartott Hungarikumok, illetve Értéktárak létrehozása címmel, ahol a fő hangsúly a megyei értékek bemutatásán volt.

Az előadások után Baranyi Ákos grafikus,  A hullámok világa című kiállítás megnyitója következett az előadóteremben, amelyet Baranyi Bence mutatott be. Szó esett érzelmekről, életfilozófiáról, vallásról, természeti szépségekről, történelemről, identitástudatról. A közönség elbűvölve figyelte a fiatalok bemutatkozását.

Gál Anita és Soltész Mária helyi alkotók kézimunkáiból, több kézműves termékből és fafaragásból rendeztek be kiállítást a kisteremben. Ebéd után Tibolddaróc épített és kulturális örökségeinek felfedezése következett: kastélylátogatások, kirándulás, lovaglás, bográcsozás.

Az utolsó napon Konczné Tegzes Erika módszertani referens Helyi értéktárak létrehozásának alapjai címmel tartott előadást. Majd a jelenlévők bemutatták településüket, összegyűjtötték és közzétették meglévő kincseiket: fotókat, kiadványokat, relikviákat, történeteket hoztak magukkal. A műhelymunkáról digitális archívum készült. A gyakorlati foglalkozások fontos elemét képezték a programnak. A már-már elfeledett mesterségek bemutatói színesítették az eseményt: kovácsmesterség-bemutató, nemezelés, kézműves foglalkozások. A programsorozat közös lovaglással zárult a Forgács-Ló Lovas Klub Egyesület közreműködésével.

Az Ifjúsági Értékőr Napok résztvevői széles körű szakmai segítséget kaptak. Nemcsak az interaktív előadásokon, kreatív csoportmunkában, érdekes és színes programokon vehettek részt, de vélhetően megfelelő motivációt kaptak saját közösségük fejlesztésében, helyi értékeik felkutatásában, átörökítésében, saját helyi értéktáruk létrehozásában is. A program során módszertani segítséget kaptak a területi szintű értéktárak összeállításához, a területi kulturális regiszter gondozásához, az adott terület szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatásához, valamint a digitális archívum működtetéséhez is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.