Fiatalok Szabolcs község értékeinek nyomában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

„A tábortűz is egy szikrával születik. A gyufafej szikrája először a papírt gyújtja meg. A papír begyújtja a legvékonyabb gallyakat. Annak égéshőjétől a kisebb, majd a vastagabb ágak is lángra lobbannak.” Ennek a táborban elhangzott idézetnek a szellemében került megrendezésre a Művelődő közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 projekt keretén belül a Nemzeti Művelődési Intézet Ifjúsági értékőr tábora 2018. szeptember 3. és 7. között Szabolcs községben, 18-30 év közötti fiatalok részvételével.

A tábor helyszíne Szabolcs volt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza bal partján, Tokajtól 9 km-re fekvő kis falucska. Igen gazdag történelmi emlékekben, hiszen itt helyezkedik el a honfoglalás kori földvár (IX–X. sz.) és I. (Szt.) László itt tartotta az 1092-es szabolcsi zsinatot, valamint itt találhatóak a Tisza regényes szépségű egykori holtágai, a Kerek tó, a Kis-Tisza, amelyek jelentős természeti értéket képviselnek. Ezeknek köszönhetően élményekben gazdag öt nap várta a fiatalokat.

A tábor során a résztvevők az értékfeltárás folyamatának elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatták el és alkalmassá váltak önálló értékőr csoport szervezésére.

A hungarikumokról szóló törvényből adódóan a Nemzeti Művelődési Intézet, mint a területi közművelődési feladatellátás módszertani intézménye hivatott segíteni a települési és tájegységi értéktárak szakmai munkáját. Ebből adódóan közösségi értékfeltárásra felkészítő módszertani anyagokat dolgozott ki. Ezek a módszerek is bemutatásra kerültek a táborban.

A bemutatkozások után a fiatalok megismerhették a másik személyes hozzáállását a közösségi léthez, viszonyrendszerekhez, valamint felszínre kerültek azok a tudások és értékek is, amelyekkel rendelkeznek, illetve képviselnek és használnak mindennapi életükben. Szakmai előadásokon és interaktív túra keretén belül ismerkedhettek meg a tokaji hegyvidékkel, a szőlőtermesztéssel és borkészítéssel, a természetes anyagok felhasználási módjaival, azok képzőművészetben való megjelenésével, a kis kézműves mesterségek alapanyagainak történetével, felhasználási lehetőségeivel, valamint az értékek képalkotó eszközökkel történő megörökítésével.

A szakmai előadásokon túl kompetenciafejlesztő foglalkozásokon kaptak választ a fiatalok arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, miért lehetünk büszkék közeli és távoli őseinkre, a magyarságunkra. Lehetőség nyílt az önértékelés, önismeret, önkifejezés módszereinek megismerésére, a székely „Hatos”- tánc lépéseinek elsajátítására. A kötött programok mellett lehetőség volt a szabadidő konstruktív kihasználására is. Az aktívan pihenni vágyók kerékpározással, kézművességgel, hegymászással, fotózással, videózással tölthették a szabad órákat. A tábor tematikája magába foglalta az ismeretek közvetítését, a személyes megtapasztalást, az egymástól való tanulást. A csoportmunka hatékonyan fejlesztette a kommunikációs készségeket, lehetővé tette, hogy a résztvevők megismerjék a fotózás és a videofilm készítés alapjait. Mindezeknek köszönhetően megtanultak tervezni, stratégiát készíteni, a problémamegoldás készségének alapjait is elsajátítani. Nyilvánvalóvá vált, hogy a fiatalok maguk is fontosnak tartják a helyi értékek megismerését és dokumentálását.

A tábor felhívta a figyelmet arra, hogy Szabolcs községhez hasonlóan minden településen fellelhetőek olyan értékek, amelyeket össze kell gyűjteni és másokkal is meg kell ismertetni, másrészt az értékgyűjtés és a bemutatás sikerélménnyel is megjutalmazza azokat, akik ezen a területen tevékenykednek, és ez nagyban hozzájárul az értékgyűjtő tevékenység motiválásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.