Firtató 2020

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága folytatja az elmúlt évben elkezdett szakmai beszélgetéseket. A közművelődési színterekben és intézményekben dolgozó kollégák, valamint a fenntartó önkormányzatokban dolgozó, a kulturális területért felelős munkatársak részére szervezett beszélgetéssorozat nagyon hasznosnak bizonyult, így ebben az évben is folytatódnak a „firtatók” 2020. február 4-től.

A tudásanyag házilag készített csemegékkel egészült ki, a receptek is gazdát cseréltek, így a dokumentumkészítéshez oldottabb formában, nagyobb kedvvel foghattak hozzá az érdeklődők. Az elmúlt években módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, így a közművelődésben érdekelt személyek új feladatok előtt állnak és segítséget várnak a területi közművelődési szakmai szervezettől a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben előírt minimum követelmények teljesítésével kapcsolatban.

A kötetlen beszélgetések során az érdeklődők bemutathatják településük eredményeit, aktuális problémáit, közösen kereshetik a megoldásokat és a megyei szakmai munkatársak által közvetített hasznos információk megszerzésével, biztos tudással készítik el a településükön a közművelődési terület meghatározó dokumentumait, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően tudják a feladataikat végezni. A Firtatót február 4-től november 3-ig, havi rendszerességgel, minden hónap első keddi napján, évi 8 alkalommal szervezi meg a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága, a saját előadótermében (7625 Pécs, Kálvária u. 34.), 10.00 órai kezdettel.

Az első alkalommal a szolgáltatási terv elkészítéséről, az alapszolgáltatásokról, azok tartalmi elemeiről és differenciált kiválasztásáról lesz szó, a következő alkalommal a közművelődési rendelet tartalmáról, majd a jó munkatervről, beszámolóról lesz beszélgetés. A későbbiekben a megyei igazgatóságok feladatát „firtatják”, aztán egy kis nyári pihenés után, a helyi értékek összegyűjtéséről, az értéktár bizottságok létrehozásáról lesz szó, Jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. Fontos téma a minőségbiztosítás a közművelődésben, ezért a minősülés hasznosságát beszélik át a résztvevők. Az utolsó alkalommal a sorozat értékelésére és egy jó hangulatú évzáróra kerül sor. A teljes tematika itt található.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.