Firtató – Szakmai beszélgetések

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága 2019-ben szakmai beszélgetéseket szervez „FIRTATÓ” címmel a közművelődési színterekben és intézményekben, valamint a fenntartó önkormányzatokban dolgozó, a kulturális terület felelősei részére. Ezzel az elmúlt év „Terefere a szakmáról” beszélgetéssorozat folytatódott február 5-én, amely nagyon hasznosnak bizonyult a közművelődésben dolgozó kollégáknak.

Élénk szakmai munka folyt a találkozón.

Mivel módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közművelődésben érdekelt személyek új feladatok előtt állnak és segítséget várnak a szakmai szervezettől a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben előírt minimum követelmények teljesítésével kapcsolatban.

A kötetlen beszélgetések során az érdeklődők bemutathatják településük eredményeit, aktuális problémáit, közösen kereshetik a megoldásokat és a módszertani referensek által közvetített hasznos információk megszerzésével, biztos tudással készítik el a településükön a közművelődési terület meghatározó dokumentumait, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően tudják a feladataikat végezni.

Nemes Krisztina a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatója a szolgáltatási terv szerepéről beszél.

Az első „Firtató” február 5-én, 9 fő érdeklődővel kezdődött, a témája a Szolgáltatási terv elkészítése volt, amelyre Vokány, Lánycsók, Pogány, Túrony és Magyarhertelend településekről érkeztek. A Szolgáltatási terv mindenki előtt ismeretlen volt, így érdekes kérdésfelvetések és megoldáskeresések merültek föl. A jogszabályi előírásokat Nagy Andrea módszertani referens mutatta be, majd Nemes Krisztina megyei igazgató asszonnyal adtak információt a szolgáltatási terv elkészítéséhez. A tudásanyag házilag készített csemegékkel egészült ki, amelyek receptjei is gazdát cseréltek, így a dokumentum készítéshez oldottabb formában, nagyobb kedvvel foghattak hozzá az érdeklődők.

A “Firtatót” november 5-ig, havi rendszerességgel, minden hónap első keddi napján, évi 8 alkalommal szervezi meg a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága, a saját előadótermében, (7625 Pécs, Kálvária u. 34.), 14 órai kezdettel.

Nagy Andrea a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának módszertani referense beszél a legfontosabb törvényi változásokról.

Március 5-én az alapszolgáltatásokról, azok tartalmi elemeiről és differenciált kiválasztásáról lesz szó, a következő alkalommal a közművelődési rendelet tartalmáról, majd a jó munkatervről, beszámolóról lesz beszélgetés. Június 11-én a megyei igazgatóságok feladatát „firtatják”, aztán egy kis nyári pihenés után, szeptember 3-án a helyi értékek összegyűjtéséről, az értéktár bizottságok létrehozásáról lesz szó, Jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. Az októberi találkozó a Minőségfejlesztés a közművelődésben című megyei konferenciát vezeti be, ahol a minősülés hasznosságát beszélik át a résztvevők. Az utolsó alkalommal a sorozat értékelésére és egy jó hangulatú évzáróra kerül sor.

Nagy Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.