Fókuszban a közművelődési rendelet a Vas megyei jegyzők értekezletén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Kiemelt témája volt a 2020. március 2-án tartott jegyzői értekezletnek az a középtávú stratégia, amelyet az egyes önkormányzatok a közművelődés vonatkozásában rendeletet alkotva fogalmazhatnak meg.

A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai minden megyében biztos szakmai tudással és kellő helyismerettel tudják segíteni a legkisebb településen is a közművelődési feladatellátást szabályozó jogszabályok és dokumentumok értelmezését, valamint a kötelezettségeknek való helyi szintű megfelelést.

A Vas Megyei Igazgatóság vezetője, Éles Krisztina a tanácskozáson részt vett több mint száz jegyző, aljegyző és hivatali dolgozó számára vázolta fel a rendeletalkotással kapcsolatos teendőket. A Vas Megyei Kormányhivatal felkérésére bemutatta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2017-es módosítása, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet által meghatározott kötelezettségeket. Ráirányította a figyelmet a jogszabályokban rejlő lehetőségekre. A közművelődésben tevékenykedők a társadalom doktorai, így kell tekinteni a kulturális alapellátás jelentőségére.

A feladatellátó meghatározásától az alapszolgáltatások helyi szintű beazonosításán át a személyi és infrastrukturális feltételeken keresztül az ideális közművelődési rendelet vázlatáig minden fontos részlet beazonosítására sor került.

Az igazgató által felrajzolt diagramon jól kivehető, hogy van mit tenni Vas megyében is a közművelődési rendeletalkotás vonatkozásában, azonban a Művelődési Intézeten túl ebben a feladatban is segítik egymást a jegyzők, döntéshozók. A jól működő hálózatnak ékes példája volt a jegyzői értekezletet követő beszélgetés is.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.