Folyamatos szakmai munka Nógrád megyében online platformokon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóságának munkatársai a sikeres kora tavaszi, települési helyszíneken zajló tanácsadások után a megyei iroda falai közé kényszerültek a veszélyhelyzet miatt. Ám a feladatok továbbra is számos lehetőséget biztosítottak a településekkel és a megyében dolgozó közművelődési szakmai kollégákkal való kapcsolattartásra: közművelődési rendeletek, alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, szolgáltatási tervek, közművelődési megállapodások sokaságát véleményezte az igazgatóság.

Segítséget nyújtottak a kollégák Hungarikum pályázat előkészítéséhez, civil szervezettel együttműködési megállapodás előkészítéséhez.

A Balassagyarmaton folyó „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” (Közművelődési szakember II.) OKJ-s képzést online platformra kellett áttenni március közepétől, a résztvevők az utolsó alkalmakat a Moodle-rendszerben kapott tananyagok segítségével önállóan dolgozták fel. A komplex szakmai vizsgára dolgozataik teljes körűen átnézésre, javíttatásra kerültek, a hallgatók a vizsga meghirdetésére várnak.

 „A koronavírus-járvány hatása a közművelődési intézményrendszer működésére” címmel, több alkalommal küldtünk ki kérdőíveket a közösségi színterek, közművelődési intézmények számára, melyben a pandémiás helyzet alatti feladatvégzésükre, közösségeikkel való kapcsolattartásukra kérdeztünk rá.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásaihoz civil szervezet részére nyújtottunk szakmai tanácsot.

Nógrád megyében a közművelődési adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek (önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek) száma 2019 évre vonatkozóan 229 db. A megye 121 önkormányzata, közművelődési közösségi színtér fenntartójaként teljesítette az OSAP 1438-as adatlap kitöltését. Négy településen a közművelődési feladatokat ellátó közművelődési nonprofit Kft-k, hat településen pedig a közművelődési intézmények tettek eleget a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek. Megye szerte 98 civilszervezet és egyéb gazdasági társaság végzett közművelődési tevékenységet 2019-ben. Minden szervezet időben teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, amit ezúton is köszönünk.

Megyei Igazgatóságunk ebben az évben is lehetőséget biztosít a közösségszervező BA szakos hallgatók számára szakmai gyakorlatuk megvalósításához. Idén az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán, kulturális közösségszervezés szakirányon tanuló Kiss Tünde tölti nálunk 80 órás szakmai gyakorlatát. Az elmúlt időszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás.  Online formában különböző szakmai feladatok elvégzésével, mint cikkek írása a honlapra, Hollókő település közművelődési szempontból történő elemzése, a helyi civil szektor feltérképezése teljesítette a szakmai gyakorlatot.

Sikeres volt Nógrád megyében a Színháziskola továbbképzés! A 30 órás továbbképzés az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg országos szinten a Lázár Ervin Program keretein belül, támogatott formában.

A képzés betekintést adott az előadó-művészet, Magyarország művelődési- és az előadó-művészeti intézményeinek, azok kulturális, gazdasági, jogi rendszerének világába. A résztvevők megismerkedhettek a különböző művészeti ágazatokkal, kulcsfogalmakkal, művészeti produkciók kiválasztásának, feldolgozásának módszerével.

Nógrád megyében, négy csoportban összesen 79 fő végezte el eredményesen távoktatás formájában a Színháziskola képzést, akik beadandó záró dolgozatukban összegezték a tanultakat, megfűszerezve a saját tapasztalataikkal, élményeikkel, eredményeikkel és jövőbeli terveikkel.

A beadott munkákban megfogalmazódott és megerősítést nyert az a tény, hogy színházba járást nem lehet elég korán kezdeni, ezért fontos a gyermekeket ideje korán bevezetni a színházak csodálatos világába.

Egy szécsényi származású, nyugdíjas hallgató a következőképpen fogalmazta meg a képzéssel kapcsolatos élményét és motivációját: „Nagy kedvvel vágtam bele a színháziskola képzésbe, ahol rengeteg új tudást kaptam, és bár számomra sok volt a tananyag, de élvezettel olvasgattam az érdekességeket. Szeretnék a fiatalok előtt jó példával járni, hogy mai napig nyitott vagyok a művészeti előadások iránt és nem kizárólag a televízió nyújtotta szórakozást kedvelem.”

A Színháziskola képzés 2020. év őszén tovább folytatódik. A nyár második felétől várjuk a színház csodálatos világa után érdeklődők jelentkezését.

Online képzéseink sorát a 2020. június 16-tól kezdődő Kulturális szolgáltatásmenedzsment KAB képzés zárja, melyre megtörtént a résztvevők toborzása, a képzés dokumentumainak előkészítése a koronavírus járvány ideje alatt. Jövő héttől várjuk a hallgatókat a kurzuson!

Máté Lászlóné

megyei igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.