Folytatódott a közösségi tervezés módszereinek megismerése a baranyai Népfőiskolai műhelyben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül a baranyai Népfőiskolai műhely tagjai hetedik alkalommal találkoztak 2019. szeptember 30-án, Pécsváradon.

A baranyai Népfőiskolai műhely hetedik összejövetelére került sor 2019. szeptember 30-án, a Pécsváradi várban. Foglalkozás az előző összejövetelre épült, a résztvevők a közösségi tervezés módszertanával ismerkedhettek. A műhelymunkát rövid ráhangolódással kezdték. A közös gondolkodás elindításának segítsége érdekében felelevenítették az előző alkalom témáit és fontosabb megállapításait. Ezt követően megnézték a Ladakh tanulsága című filmet. Helena Norberg-Hodge az elmúlt tizennyolc év nagy részét Ladakhban töltötte, az Ökológia és Kultúra nemzetközi szervezet megbízásából filmet készített az ottani tapasztalatairól.

A résztvevők feladata volt, hogy a filmből jegyezzék fel a hagyományos közösségekre leginkább jellemző megállapításokat. A film feldolgozása két csoportban történt. A csoportoknak a jegyzetek tartalmát csoportosítani kellett a közösségi funkciók mentén: gazdasági, szocializációs, részvétel, támogató, kontrolláló funkció. Mindkét csoport prezentálta megállapításait. A feladat lezárásaként mindenki megfogalmazta saját véleményét. Ezt követően példákat elevenítettek fel, hogyan kellene visszatérni egy olyan életformához, amely közelebb van a természethez, és jobban támaszkodik az emberi közösségre.

A foglalkozás második részében egy előadás keretében a csoporttagok részletesen megismerhették a közösségi tervezés folyamatát. Az előadás után a műhely tagjai a helyzetértékelést, az erőforrások felmérését saját gyakorlatuk, tapasztalatuk alapján is megbeszélték. Zárásként a résztvevők meséltek a helyi emberek bevonásával kapcsolatos nehézségeikről. Végezetül közösen keresték azokat a hívószavakat, amelyek hatással lehetnek az emberekre és bevonhatók egy közösségi tervezésbe.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.