Forrásteremtés módszerei műhelyfoglalkozás zárása Csongrád megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága

Csongrád megyében 2019. április 28-án zárult a Forrásteremtés módszerei műhelyfoglalkozás-sorozat. Az utolsó alkalom a kommunikáció és marketing, valamint a rendezvényszervezés témakörét ölelte fel. A műhelytalálkozó a „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt keretein belül valósult meg.

A műhelyfoglalkozás vezetője Varga Márta, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kommunikációs referense volt, előadásának a „Kommunikáljunk rendezvénnyel! Az üzenetre épülő rendezvényszervezés, a rendezvényre épülő nyilvánosság” címet adta.

A foglalkozáson szó esett a kommunikáció típusairól, leginkább mélyremenően a szervezeti kommunikációról, valamint a rendezvényszervezés fázisairól és az adódó feladatokról. A műhelymunka végén a résztvevők egy személyiség tesztet töltöttek ki, ami alapján fény derült arra, hogy a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok közül melyekre a legalkalmasabbak egyénileg.

A műhelymunka zárásaként a Dohorné Kostyál Zsuzsanna megyei igazgató átadta a részvételi emléklapot a jelenlévőknek, majd tájékoztatta őket a projekt folytatásáról és az Igazgatóság további aktualitásairól.

Gál Boglárka

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.