Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel!

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága közösségi tervezésen alapuló projektet indított Bő községben. Az első alkalommal április 8-án megtartott műhelymunkán 19-en  vettek részt.

A település közösségi színterében Jákó Melinda közművelődési szakember köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kuglics Gábor módszertani referens ismertette a projekt céljait. Elhangzott: a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai mentorálással, jó gyakorlatok bemutatásával, látóút szervezésével segítik a közösség tagjainak együttgondolkodását. Ezt követően a résztvevők elmondták, hogy mivel foglalkoznak, milyen szerepet vállalnak a község társadalmi életében, és mit várnak a projekttől. A jelenlévők között voltak pedagógusok (az óvodából és az iskolából egyaránt), postás, kézműves, grafológus, templomi kántor, természetgyógyász, önkormányzati képviselő és a település polgármestere. Mindannyian aktív részesei a helyi közösségi életnek: a Nyugdíjas Klub, a Női Kar, a templomi kórus tagjai, a falunap és az adventi készülődés önkéntesei, biciklis kirándulások és sítúrák szervezői, a helyi újság és a községi honlap cikkeinek írói.

A bemutatkozó kör zárásaként Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának vezetője ismertette a Művelődési Intézet tevékenységi körét. Megállapította, hogy tulajdonképpen gazdag a falu közösségi élete, és ez jó kiindulási alap az építkezéshez.

Az első megszólalás után egy kötetlen beszélgetés következett, ahol a résztvevők több olyan negatívumot fogalmaztak meg, amely nyugtalanítja őket. Így például a széthúzást, a nemzeti ünnepek alacsony látogatottságát, a beköltözők („gyüttmentek”) beilleszkedésének, aktivizálódásának hiányát. E problémák kiküszöbölését várják a projekttől. A polgármester – aki egyébként pozitívan látja a falu helyzetét – a projektek életciklusát boncolgatta, és arra buzdította a többieket, hogy közösen találjanak megoldást azok nyugvópontról való kimozdítására.

A mintegy kétórás műhelymunka alkalmas volt a problémák őszinte kibeszélésére, feltárására, ami jó alapot teremtett a későbbi találkozásokhoz. A projekt végén kitűzték a következő műhelyfoglalkozás időpontját: május 9-én a településfeltárás, értékfeltárás, közösségi tervezés módszertanának elsajátításával folytatódik tovább a közös munka.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.